Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Politieke participatie van de vrouwen op het lokale niveau. Case study van de gemeenteraad van Cercado (Cochabamba – Bolivië)

Ivanna del Rocío PATTON SALINAS student laureaat
ivannapatton@yahoo.com

°1975 Bolivië
Licentiate sociale communicatie, Universidad Católica Boliviana, Bolivië, 1999

Participación política de las mujeres en los espacios de poder local/Estudio de caso del Concejo Municipal de Cercado (Cochabamba - Bolivia)

Dit werk gaat op zoek naar de redenen waarom de politieke participatie van vrouwen in Bolivia zo moeilijk verloopt. Vanuit een formeel politiek standpunt heeft het politieke systeem in Bolivië vele stappen ondernomen om de positie van de vrouw te beschermen en de politieke participatie van de vrouw te stimuleren. De ‘vrouwonvriendelijke’ wetten zijn bijvoorbeeld sinds de jaren 90 systematisch aangepakt. Er bestaat binnen de staatsstructuren een Directoraat Generaal voor Gender en Familie. De Wet van de Populaire Participatie neemt de genderdimensie op. Er bestaat een quotawet waarin gesteld wordt dat de verkiezingslijsten voor 30% uit vrouwen moeten bestaan. Kortom, er lijken vanuit het politieke systeem redelijk wat ‘incentives’ te bestaan om de participatie van de vrouw op het lokale vlak te stimuleren. Maar in de realiteit lijken deze formeel institutionele opportuniteitsstructuren niet te leiden tot meer en betere participatie van de vrouw. Deze spanning tussen formele opzet en realiteit vormt het onderzoeksobject van de auteur.

De auteur van de thesis gaat op zoek naar antwoorden door de Boliviaanse (politieke) geschiedenis (gaande van de Incaperiode tot vandaag) te heranalyseren vanuit het genderperspectief. Daarenboven graaft ze diep in de religieuze, culturele en sociale patronen en structuren van het hedendaagse Bolivië om de terughoudendheid van vrouwen in de publieke sfeer te begrijpen. Tenslotte verdiept ze zich in het reilen en zeilen van de politieke participatie van vrouwen in Cercado. Doorheen de interviews wordt duidelijk hoeveel drempels vrouwen moeten overschrijden om enerzijds een politieke functie op te nemen, en anderzijds om, ééns in het establishment, hun stem te durven laten horen en hun rol te durven spelen binnen de partij, tegenover hun politieke partners en hun politieke tegenstanders. Uitermate interessant is het overzicht dat de auteur geeft met betrekking tot de verschillende strategieën die vrouwen ontplooien binnen de politieke sfeer. Hier wordt het immers duidelijk dat vrouwen een heterogene groep vormen, met vele verschillende identiteiten die binnen de politieke sfeer leiden tot erg uiteenlopende visies, standpunten en strategieën. In die zin lijkt de Boliviaanse samenleving, met zijn diepe breuklijnen en grote kloven tussen socio-economische en etnische tegenstrijdigheden, een gezamenlijke genderagenda te bemoeilijken.
 

verslag: Prof. N. Molenaers, Instituut voor Ontwikkelingsbeleid- en beheer, Universiteit Antwerpen