Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Preliminaire voorbereiding van klinische proeven in verband met malariavaccins in Sri Lanka: Studies over het genetisch polymorfisme en de immune responsen tegen het C-terminale deel van het Merozoïet Oppervlakte Eiwit 1 (MOE-1 of MSP-1)

Aresha MANAMPERI researcher laureaat
amanamperi@yahoo.com

°1968 Sri Lanka
Master’s in biochemie, moleculaire biologie en gentechnologie, University of Colombo, Sri Lanka, 1997

Preliminary Preparation towards Malaria Vaccine Trials in Sri Lanka: Studies on Genetic Polymorphism and Immune Responses against the C-terminal Merozoite Surface Protein 1

Malaria behoort samen met HIV en tuberculose tot de drie meest dodelijke ziekten in de wereld. Meer dan 90 % van de gevallen doen zich voor in Sub-Saharisch Afrika (bijvoorbeeld in Senegal), maar ook India, Brazilië en Sri Lanka zijn relatief zwaar getroffen. In dit laatste land is malaria de belangrijkste parasitaire ziekte en elk jaar doen zich 300.000 nieuwe gevallen voor (op een bevolking van 18 miljoen inwoners). De malariaparasiet Plasmodium vivax veroorzaakt wel zware koorts, maar weinig complicaties. Plasmodium falciparum daarentegen kan dodelijk zijn vooral bij jonge kinderen en zwangere vrouwen. Deze twee soorten komen in dezelfde streken van Sri Lanka en Senegal voor. De symptomen zijn meestal dezelfde. Men kan microscopisch de twee parasieten wel onderscheiden, maar dit veronderstelt veel ervaring. Nochtans is een specifieke behandeling vereist voor elke parasiet. Daarenboven wordt de behandeling verder bemoeilijkt door toenemende resistentie aan de meest gebruikte en goedkopere medicatie.
Vaccinatie tegen beide parasieten tegelijk zou een oplossing bieden aan de bovengenoemde problemen, maar de ontwikkeling van een vaccin blijkt niet eenvoudig, o.a. door de grote variabiliteit van de eiwittenstructuren zowel tussen de twee soorten als binnen elke soort (het zogenaamde "genetische polymorfisme"). Een van de beloftevolle parasitaire eiwitten als kandidaat-vaccin is het Merozoïet Oppervlakte Eiwit Nr 1 of MSP-1, dat een rol speelt bij het binnendringen van de malariaparasiet in de menselijke rode bloedcellen. Het opwekken van antistoffen tegen MSP-1 door vaccinatie kon muizen en apen gedeeltelijk beschermen tegen malaria, maar ook hier bleek het polymorfisme een van de belangrijkste struikelstenen.
Als voorbereiding op klinische studies met kandidaat-vaccins voerde Dr Manamperi een reeks veldonderzoeken uit in Sri Lanka en Senegal, waarbij ze de variatie van het MSP in kaart bracht, maar ze toonde ook aan dat delen van het eiwit sterk geconserveerd blijven, zelfs tussen P vivax en falciparum. Daarenboven bestudeerde ze de antistoffen opgewekt tegen dit eiwit tijdens natuurlijke infectie bij mensen en na experimentele vaccinatie bij apen. Dit diepgaand en systematisch onderzoek op het terrein legt een stevige basis voor het ontwerpen van een "universeel" malariavaccin.
 

verslag door Prof. Dr. G. Vanham, Departement Microbiologie, Instituut voor Tropische Geneeskunde, Antwerpen