Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Privé-investeringen in de energiesector en afwijkingen van het minimale kostplan

Madhavi KUDALIGAMA student laureaat
madhavi@ceb.lk

°1972 Sri Lanka
Master’s engineering, optie : electriciteit, University of Moratuwa, Sri Lanka, 2000

Private investment in power sector and deviations from least cost plan

Ontwikkelingslanden zijn in een stijgende mate afhankelijk van de ontplooiing van industriële sectoren zoals de elektriciteitsproductie. De productie van elektrische energie is heel kapitaalsintensief. Daardoor stellen meer en meer ontwikkelingslanden zich open voor de privé-sector, met de bedoeling niet alleen de productie-capaciteit te ontplooien maar ook de beperkingen van de publieke sector te vermijden. In vele Aziatische landen zijn deze nieuwe centrales van het type ‘build, own and operate’ of ‘build, operate and transfer’. Dit stelt de ontwikkelingslanden voor nieuwe keuzes op het vlak van programma’s voor elektriciteitsexpansie .
De bijdrage van Madhavi Kudaligama betreft het expansieplan voor de periode 2000 – 2007 van de Democratische Socialistische Republiek van Sri Lanka, waar de vraag naar elektrische energie stijgt met 6.1 % per jaar. Haar rapport bestudeert eerst de technische en financiële resultaten van de nationale elektriciteitsindustrie. Deze is een monopolie van het Ministerie voor Irrigatie en Energie. In een economie zoals die van Sri Lanka, biedt de privé-sector inderdaad een mogelijke oplossing om aan de stijgende vraag naar energie te voldoen. Maar dit brengt mee dat traditionele planningsmethodes op lange termijn moeten worden aangepast om kortere return periodes te bevorderen, welke meer in de lijn liggen van de privé-sector. Bijvoorbeeld, sommige centrales die op een latere termijn gepland waren, zullen vroeger in gebruik moeten worden genomen en nieuwe geïntroduceerd. Het doel van de auteur bestaat erin een methodologie op punt te stellen voor de formulering van aanbevelingen die rekening houden met traditionele overwegingen zoals kostprijs en milieu-impact. Langs de andere kant moeten deze aanbevelingen ook de mogelijkheid bieden om, aan de hand van gevalstudies, de mogelijke voordelen van sub-optimale afwijkingen in te schatten. Om het resultaat van zulke strategieën te vergelijken, doet de auteur een beroep op lineaire programmatie. Haar bijdrage mag dus worden beschouwd als een methodologie om potentiële conflicten tussen de privé - en de publieke investering op te lossen in een sector van vitaal belang voor de economie van ontwikkelingslanden.

rapport door Prof. Dr. Paul Jespers, Departement Electriciteit, Université Catholique de Louvain-la-Neuve