Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Profiel van de schadelijkheid en de effecten van extracten van Laportea Ovalifolia (Urticaceae) op de glycaemie en het lipideprofiel van diabetische ratten

Edwedje Claudia MOMO NOUMESSING researcher laureaat
momo_claudia@yahoo.fr

°1974 Kameroen
Master in biochimie, 1999

Profil de toxicité et effets des extraits de Laportea Ovalifolia (Urticaceae) sur la glycémie et le profil lipidique des rats diabétiques

Deze doctoraatsthesis levert nogmaals het bewijs dat degelijk wetenschappelijk onderzoek ook in ontwikkelingslanden mogelijk is.
Het werk heeft tot doel de bruikbaarheid aan te tonen van de traditioneel gebruikte geneeskrachtige plant Laportea Ovalifolia, behorend tot de familie van de Urticaceae. Het toont de afwezigheid aan van toxische nevenwerkingen en een gunstig effect op de serum-suiker-concentratie en het triglyceriden- (vet-) profiel bij diabetische ratten.
Zeer talrijke experimenten worden uitgevoerd zowel in vivo bij de rat als in het laboratorium. Vele domeinen worden geëxploreerd zoals plantkunde, scheikunde, biochemie, toxicologie en farmacologie. De wetenschappelijke waarde van deze thesis is niet alleen toe te schrijven aan de bekomen resultaten maar ook aan deze multidisciplinaire benadering.
De bereide extracten worden eerst chemisch onderzocht en gefragmenteerd. De afwezigheid van giftige effecten wordt in vivo nagegaan door toediening aan proefdieren, gevolgd door de bepaling van significante biochemische parameters en een grondig anatomo-pathologisch onderzoek van enkele belangrijke organen.
De resultaten van de metingen van de suikerconcentratie en het vetgehalte in het serum van de behandelde ratten worden vergeleken met deze bekomen bij een groep dieren die een hypoglycaemiërende referentiestof kregen toegediend en dit ten opzichte van een blanco. Na het kritisch verwerken van deze resultaten vat de auteur duidelijk samen welke experimenten in het kader van de klinische bruikbaarheid nog moeten worden uitgevoerd, zoals een meer diepgaand fytochemisch onderzoek van de gebruikte extracten.
Het werk, dat systematisch en verzorgd is opgebouwd, draagt de kenmerken van ontwikkelingsrelevantie, in de eerste plaats door de aard van de pathologie. Diabetes is immers een veel voorkomende, chronische, levensbedreigende en niet overdraagbare aandoening. Het potentieel geneesmiddel is daarenboven lokaal te telen, te commercialiseren en te controleren. Verder is het door zijn lage prijs toegankelijk voor de bevolking.
De thesis past als zodanig in het concept van armoedebestrijding.
 

verslag: Prof. J. Totté, Departement Farmaceutische Weternschappen, Universiteit Antwerpen