Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Psychosociale acties van humanitaire hulp bij natuurrampen, gezien vanuit een Centraal-Amerikaanse perspectief

Antonieta BELTRAN GALVEZ student laureaat
antobeltran@yahoo.com

°1974 El Salvador
Licentie Psychologie, Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, San Salvador, El Salvador, 1998

Actuaciones psicosociales de la asistencia humanitaria en casos de desastres naturales/Una perspectiva desde Centroamerica

Deze studie gaat over humanitaire hulp bij natuurrampen in Centraal Amerika, meer in het bijzonder bij de orkaan Mitch en de aardbeving van januari 2001 in San Salvador. De auteur vertrekt vanuit het standpunt van diegenen die de hulp ontvangen, hun ervaringen, reacties en emoties in situaties van plotselinge nood. Vanuit dat standpunt beschijft de auteur de verschillende interventietypes op het vlak van humanitaire hulp en hun legale kader. Zij onderlijnt enerzijds het paternalisme van de westerse hulp die de slachtoffers niet toelaat hun lot in eigen handen te nemen en anderzijds de overdreven aandacht voor de materiele aspecten ten opzichte van de problemen van menselijke waardigheid en geestelijke stoornissen. De gevolgen van natuurrampen zijn niet enkel materieel, maar eveneens psychologisch en sociaal. Bovendien toont de auteur aan dat er een interactie bestaat tussen de psychologische moeilijkheden bij het verwerken van een ramp (sterfte, verslechtering van de bodem, verlies van ruimtelijke referentiepunten, enz.) en de sociale en economische mogelijkheden om hieraan het hoofd te bieden en preventieve middelen in te zetten. Volgens de auteur is het voor de materiële en sociale heropbouw eveneens noodzakelijk de mensen te helpen om hun ervaring te verwoorden en in zijn context te plaatsen. Kortom, elke humanitaire interventie bij natuurrampen moet rekening houden met deze psychosociale processen bij de slachtoffers. Deze aanpak moet eveneens in verband worden gebracht met de staat van armoede waarin de slachtoffers zich bevinden, vóór en na de ramp. Hier breidt de auteur de discussie uit naar de dialoog over Noord-Zuid-relaties en bespreekt het geheel van ongelijkheidsfactoren tussen verschillende bevolkingen tegenover een rampensituatie afhankelijk van de maatschappij waarin ze leven.

verslag door Prof. Dr. Jean-Marie Wautelet, Departement bevolkings- en ontwikkelingswetenschappen, Université Catholique de Louvain-la-Neuve