Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Ravijnontwikkeling en –erosiecontrolemaatregelen in een tropisch rivierbekken, Tigre, Ethiopië

Maude VEYRET-PICOT student laureaat
maudvp@hotmail.com

°1979 België
Licentie geografie (fysische geografie), Katholieke Universiteit Leuven, 2001

Ravijnontwikkeling en erosiecontrolemaatregelen in een tropisch bergrivierbekken, Tigray, Ethiopië

Een van de belangrijke symptomen van verwoestijning is de ontwikkeling van ravijnen. Ze tappen het grondwater af en leiden zo tot een onomkeerbare daling van de biologische en economische productiviteit van het bodem-vegetatie-watersysteem.
Pas sinds de laatste twintig jaar worden controlemaatregelen om de ravijnerosie te voorkomen of te beperken op een wetenschappelijke manier aangepakt. Tevoren maakten ze dikwijls deel uit van een standaardpakket dat weinig rekening hield met de lokale omgevingsfactoren. De toegepaste maatregelen waren daarom niet zeer efficiënt of verergerden zelfs het probleem. Deze ‘top down–approach’ moet daarom dringend worden vervangen door een ‘bottom up–approach’ via voldoende interactie met de lokale landbouwers die van oudsher bij hun landbouwpraktijken rekening houden met de beperkingen en wisselvalligheden van de natuurlijke omgeving.

Het werk van Maude Veyret-Picot past volledig in deze nieuwe visie. Het werd uitgevoerd in het hoogland van de Tigre provincie in Ethiopië.
Door middel van speciale interviewtechnieken, de “Participatory Rural Appraisal” methodes, heeft ze een case study gemaakt over het ontstaan van een groot ravijn te Dingilet. Door toepassing van bestaande modellen van ravijngroei komt Maude Veyret-Picot tot de conclusie dat het ravijn van Dingilet de volgende jaren nog veel dieper en langer zal worden zonder remediërende controlemaatregelen. De analyse van 400 controledammen op hun efficiëntie vormt, bijgevolg, een tweede deel van dit werk.
De wetenschappelijke studie resulteerde niet in een onleesbaar cryptogram, zoals het helaas zo dikwijls het geval is, maar in een nuttig instrument dat door de lokale bevolking eenvoudig kan worden toegepast.

verslag door Prof. Dr. Morgan De Dapper, Vakgroep Geografie, Onderzoekseenheid ‘Fysische geografie, geomorfologie & geo-archeologie van mediterrane en tropische gebieden’, Universiteit Gent