Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Recht, Milieu en Ontwikkeling: Het geval van de storten in de Baai van Panama

Felix WING SOLIS student laureaat
felix.wing@american.edu

°1971 Panama
Licentie recht en politieke wetenschappen, Universidad de Panamá, 2002

Derecho, Ambiente y Desarrollo: El caso de los rellenos sobre la Bahía de Panamá

Dit werk beschrijft en analyseert algemene principes van milieurecht en de Panamese grondwet, en belandt zo bij het Panamees milieurecht in zijn vrij eerste fasen van vorming. Centraal daarin zijn de raamwet voor het leefmilieu en de daarmee geassocieerde regelgeving over milieueffectenrapportage. Dit beginnende milieurecht is een weerspiegeling van een eveneens beginnend milieubeleid. Aan dit wettelijk kader koppelt de auteur o.m. de structuur van de milieu-administratie en de bredere context van de milieuwetgeving (met o.m. de adviesraad). Het laatste hoofdstuk bevat een prototypisch voorbeeld van “concessionaire ondernemingen” die zich niet gevat voelen door de milieuwetten van het land waar ze actief zijn. Een gedetailleerde gevalstudie in de Bahía de Panamá toont op bijna dramatische manier aan hoe weinig effectief de reglementering van de milieueffectenrapportage is in de bescherming van de essentiële “commons” – de gemeenschapsgoederen in het Panamese recht.
In de thesis wordt een beknopt maar fair en kritisch onderzoek over het begrip duurzame ontwikkeling gegeven. Vooral het deel over duurzame ontwikkeling in Panama levert een interessant beeld dat herkenbaar is in Zuid-Amerika. De toestand in Panama is ook karakteristiek voor vele ontwikkelingslanden.
Het werk sluit af met een lijst van 15 besluiten en 11 aanbevelingen om de huidige toestand te verbeteren. Daarin vallen o.m. op het pleidooi voor verinnerlijking en de rol van de NGO’s, de vraag naar een geïntegreerde milieu-administratie en een meer positieve rol voor de internationale financieringsmechanismen.
 

verslag door Prof. Dr. L. Hens, Departement Menselijke Ecologie, Vrije Universiteit Brussel