Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Regenwormkweek en – compostering in Vietnam/Mogelijkheden en Ontwikkeling

Fanny HELLEBAUT student laureaat
Fanny.Hellebaut@caramail.com

°1976 België
Landbouwkundig ingenieur, Université Libre de Bruxelles en Faculté Universitaire des Sciences Agronomiques de Gembloux, 2001

Lombriculture et lombricompostage au Vietnam - Potentialités et Développement

Het eindwerk dat Fanny Hellebaut maakte in Vietnam maakt deel uit van een project dat loopt tussen het Institut agronomique du Sud-Vietnam en de Faculté des Sciences agronomiques de Gembloux. Het heeft als doel rurale ondernemingen te bevorderen.
Dit houdt in dat winstgevende activiteiten aan de toeleverings- en de afnemerskant van de landbouw worden opgestart om aan de vraag naar ontwikkeling tegemoet te komen via het creëren van toegevoegde waarde en werkgelegendheid op het platteland. De weerhouden activiteiten zijn niet direct gelinkt aan de landbouw, maar hebben een stimulerend effect op de ontwikkeling van de dorpen.
In deze context heeft de betrokkene een studie gemaakt van de mogelijkheden aangeboden door regenwormkweek en –compostering. Haar werkwijze kadert binnen een relatief grootschalige haalbaarheidsstudie. De laureate heeft er echter op toegezien duidelijke aanbevelingen te geven met de bedoeling concrete activiteiten te ontwikkelen en op verschillende niveaus ondernemingen op te richten. Dit type van ondernemingen lijkt uiterst ontwikkelingsrelevant: het maakt het mogelijk zowel milieuproblemen (verwerking van organisch afval) als sociale moeilijkheden (het creëren van jobs) aan te pakken. Anderzijds wordt ook de mogelijkheid geboden nieuwe producten te lanceren waarvoor een afzetmarkt bestaat (compost en wormen). Als gevolg van dit werk heeft men steun kunnen verlenen aan een aantal bedrijven door het verschaffen van een startkapitaal en technische omkadering.

verslag door Prof. Dr. Philippe Lebailly, Economie en landbouwontwikkeling, Faculté Universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux