Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Regressiemodellen voor de prevalentie van ziekten met diagnostische testen op pools van serumstalen

Stijn VANSTEELANDT researcher laureaat
stijn.vansteelandt@rug.ac.be

°1967 België
Licentie in de wiskunde (toegepaste wiskunde), Universiteit Gent, 1998

Regression Models for Disease Prevalence with Diagnostic Tests on Pools of Serum Samples

Overdraagbare aandoeningen blijven het belangrijkste gezondheidsprobleem uitmaken in ontwikkelingslanden. Uitbouwen van gezondheidszorgdiensten en bestrijden van deze aandoeningen, niet in het minst van AIDS, zijn de sleutel tot het verbeteren van de volksgezondheid en dragen bij tot armoedebestrijding en ontwikkeling.
Surveillantie vormt een onmisbaar onderdeel van ziektebestrijding. Omwille van het aantal diagnostische testen dat hiertoe moet uitgevoerd worden is afdoende bewaking nochtans duur en moeilijk haalbaar in ontwikkelingslanden. De kost verminderen met behoud van kwaliteit wordt dus een belangrijke doelstelling op zich.
Diagnostische testen uitvoeren op pools van serumstalen in plaats van op individuele stalen kan soms tot 80% besparing leiden. Deze publicatie toont aan dat dit niet gepaard gaat met kwaliteitsverlies wanneer de pools zorgvuldig samengesteld worden. Onder bepaalde voorwaarden kan dit zelfs in meer precieze schattingen van de ziektefrequentie resulteren. Het blijft bovendien mogelijk het risico op infectie in verband te brengen met belangrijke prognostische factoren zoals leeftijd en de evolutie in de tijd correct in te schatten. Er wordt duidelijk aangegeven hoe pooling in de praktijk moet worden gerealiseerd voor epidemiologische studies. De methodologie kan ook worden aangepast voor individuele diagnose.
De toepassing van deze belangrijke methodologische bijdrage moet leiden tot substantiële kostenbesparingen in de ziektebewaking. Dit zal toelaten overdraagbare aandoeningen, waaronder AIDS, efficiënter te bestrijden en de resultaten van onze inspanningen op dat vlak beter te evalueren.

verslag door Prof. Dr. Patrick Van der Stuyft, Eenheid Epidemiologie, Departement Volksgezondheid, Instituut voor Tropische Geneeskunde, Antwerpen