Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Samenstelling van de zoöplanktongroep in acht lagunes in de overstroomde vlakte van de Mamorérivier

Carla IBAÑEZ LUNA student laureaat
ibanezluna@yahoo.com

°1971 Bolivië
Licentie biologie, Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, Bolivie, 2000

Composición de la comunidad de zooplancton en ocho lagunas de la planicie de inundación del río Mamoré

De ontwikkeling van de aquacultuur als voedselbron, zoals de teelt van vis, garnaal en schelpdieren, gaat in stijgende lijn. Vooral de laatste jaren is er op veel plaatsen in de wereld een verhoogde interesse voor de teelt van nieuwe soorten.
Onderzoek rond de biologie en de voedingsvereisten van deze nieuwe soorten moet samengaan met de studie van hun natuurlijk milieu en voedsel.
Plankton ligt aan de basis van de voedselketen in zee en zoetwatermilieus. Het is dan ook niet verwonderlijk dat plankton een noodzakelijke voedselbron is bij het commercieel opkweken van veel geteelde soorten.
Het zijn de larfjes van deze geteelde soorten die, tenminste voor een korte tijd, gevoed moeten worden met plankton. Hun natuurlijk dieet bestaat uit een grote verscheidenheid van fytoplankton en zoöplankton, in grote hoeveelheid voorkomend in de natuurlijke waters. Deze overvloed en maximale verscheidenheid van voedsel van verschillende grootte en voedingswaarde zorgt er namelijk voor dat ze voldoen aan alle vereisten voor een goede groei van het larfje.
Voor aquacultuur moet het geschikte plankton worden geselecteerd op basis van de mogelijkheid tot massaproductie, grootte, verteerbaarheid en vooral voedingswaarde voor het geteelde predatorlarfje. Zo is bijvoorbeeld de grootte van de prooi belangrijk en moet deze ook toenemen wanneer de larve groeit.
In deze studie werden acht meren, ontstaan door overstroming van de Mamorérivier in Bolivië, gedurende een hydrologische cyclus onderzocht (oktober’97-oktober ’98).
Het doel van de studie was de ruimtelijke en tijdsgebonden variaties in de samenstelling van het zoöplankton te onderzoeken, en na te gaan of de belangrijkste fysisch-chemische parameters deze variaties kunnen verklaren.
We kunnen besluiten dat de evaluatie van de rijkdom van het aquatische milieu een grondige studie vereist, en belangrijk is voor de verdere ontwikkeling van aquacultuur in de wereld.

verslag door Prof. Dr. Patrick Sorgeloos, Laboratorium Aquacultuur & Artemia Reference Center, Universiteit Gent