Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Selectie, viruseliminatie, zaadproductie en herstel van inheemse virusvrije variëteiten

Víctor IRIARTE SEJAS unknown (1998 only) laureaat


°1967 Bolivië
Landbouwingenieur, Universidad Mayor San Simón, Bolivië, 1992

Priorización, limpieza viral, producción de semilla y devolución de cultivares nativos libres de virus

Op verscheidene plaatsen in Bolivië, op grote hoogte en onder extreme klimatologische omstandigheden, werden vierentwintig aardappelvariëteiten geselecteerd. Deze zijn bestand tegen abiotische factoren en lenen zich uitstekend tot verschillende bereidingswijzen van dit voedsel. Ze werden gebruikt in experimenten om virussen te vernietigen.
Knollen van deze door virussen aangetaste variëteiten werden geoogst en nadien onderworpen aan een techniek om de virussen te vernietigen. Op deze manier werden in een proefstation of in situ op de akkers gezonde planten gekweekt. Vervolgens werden ze teruggebracht naar de landbouwgemeenschappen waar ze vandaan kwamen. Daar hebben de eerste kweektesten zeer bevredigende rendementen opgeleverd. De vraag naar virusvrije variëteiten zal bijdragen tot de vrijwaring van de biodiversiteit en tot een duurzame landbouw.