Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Sereer-kosmologie en bevolking-ontwikkelingsdynamiek

Abdoulaye WANE student laureaat
abdoulayewane@aol.com

°1974 Senegal
Maîtrise in ontwikkelingssociologie, Université Gaston Berger, Senegal, 1998

Cosmologie seerer et dynamique population-développement

De Seerer-etnie is een specifiek geval wat betreft bevolkingsproblematiek: het geboortecijfer (7,26) is er duidelijk lager dan in de andere bevolkingsgroepen in Senegal.
De enquête toont aan dat hun vertegenwoordigingssysteem het nationaal gezinsplanningssysteem ondoelstreffend maakt: het welzijn beoogd door de Sereer komt niet overeen met wat voorgesteld wordt door de staatsambtenaren. Voor de Sereer bestaat welzijn uit materiële zekerheid (het land heeft werkkrachten nodig) en uit de eer die gepaard gaat met talrijke afstammelingen (bij de geboorte weet men niet of het kind zal overleven en God waakt over de toekomst van het kind), terwijl de ambtenaren overtuigd zijn van de vergelijking "gepland gezin = gelukkig gezin". Volgens de ambtenaren moet de ontwikkeling worden gepland op het niveau van de staat, terwijl de Seerer ervan overtuigd zijn dat de ontwikkeling een proces is dat kadert in het dagelijkse leven. De Sereer ziet zichzelf als "burger", niet van de natie maar van zijn familie en etnie en ze volgen, om niet gestigmatiseerd te worden, de vastgelegde normen, die alle pro-natalistisch zijn. De uitdrukkingen die de Sereer zeer vaak gebruiken gaan ook in die richting. Het blijkt duidelijk dat de verbeelding een belangrijke rol speelt met betrekking tot de gezinsplanning, en dit in tegenstelling met de materialistische visie van de staatsambtenaren.
Via datgene wat de onderzoeker "restitutie" noemt, verzoent hij inductie en deductie in sociaal onderzoek, hij voert zijn benaderingswijze met brio uit en situeert duidelijk de onverzoenbaarheid van de verschillende standpunten, ongetwijfeld om te suggereren hoe het probleem zou kunnen evolueren.