Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Stabilisatie van hydrolytische enzymen door covalente modificatie met ionen- polysacchariden

Reynaldo VILLALONGA SANTANA researcher laureaat
reynaldo.villalonga@umcc.cu

°1970 Cuba
Licentie in scheikunde, Facultad de Química, Universidad de la Habana, Cuba, 1993

Estabilización de enzimas hidrolíticas por modificación covalente con polisacaridos ionicos

Wetenschap en technologie spelen een fundamentele rol in de ontwikkeling van de mensheid in het algemeen en dienen steeds meer te focussen – direct en indirect – op het verbeteren van de levensstandaard in de derdewereldlanden.
Een veelbelovend domein van onderzoek en ontwikkeling behelst het gebruik van duurzame technologieën voor de productie van voedsel, chemicaliën en farmaca, gebaseerd op hernieuwbare grondstoffen, geleverd door de landbouw.
In dit perspectief is de ontwikkeling en het gebruik van industriële biokatalysatoren of enzymen (“groene chemie”) van cruciaal belang. Het is tevens een alternatief voor chemische processen, die een negatieve impact hebben op het milieu en gebaseerd zijn op fossiele grondstoffen.
Het onderzoekswerk van Reynaldo Villalonga Santana is een belangrijke bijdrage tot het ontwikkelen en toepassen van voornoemd concept : hij heeft nieuwe methoden ontwikkeld voor de stabilisatie van diverse (commerciële) enzymen (trypsine, α-amylase, invertase), die in de voedingsindustrie toepassing vinden. Dit zal leiden tot een bredere toepassing van industriële enzymen, goedkopere en milieuvriendelijke bioproductieprocessen.
Zijn principe van enzymstabilisatie/immobilisatie kan worden toegepast op vele andere nuttige enzymen, die als industriële biokatalysator toegepast worden in andere domeinen zoals de fijnchemie, farmacie en geneeskunde, landbouw en milieusector.
De toepassing van dit concept in diverse industriële sectoren zal vele voordelen opleveren voor derdewereldlanden, daar het kan leiden tot verbetering van de voedselproductie, tot de vermindering van de ondervoeding, tot de opwaardering van landbouwgrondstoffen en tot schone technologie voor een beter milieu.
Het wetenschappelijk onderzoek van Reynaldo Villalonga Santana verdient bijgevolg ten volle de Prijs Ontwikkelingssamenwerking 2001.

verslag door Prof. Erick Vandamme, Vakgroep biochemische en microbiële technologie, Laboratorium voor industriële microbiologie en biokatalyse, Faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen, Universiteit Gent