Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Studie en behoud van het Mohélibos (Comoren), massief bedreigd door antropogene druk

Nathalie MOULAERT researcher laureaat
moulaert.n@fsagx.ac.be

°1969 België
Landbouwkundig ingenieur, optie: intertropische landbouwkunde, Faculté Universitaire des Sciences Agronomiques de Gembloux, 1992

Etude et conservation de la forêt de Mohéli (Comores), massif menacé par la pression anthropique

Het concept "natuurbehoud" heeft in de ontwikkelingslanden dikwijls een andere betekenis dan in geïndustrialiseerde landen. Overleven en ontwikkeling zijn er immers rechtstreeks afhankelijk van zuiver water en van voedsel, brandstof en constructiematerialen, alle ter plaatse geproduceerd. Het is belangrijk dat dit alles op een duurzame manier beschikbaar is. Beslissend hiervoor is een rijke en stabiele biodiversiteit en een intelligent beheer hiervan. Het onderzoek van Nathalie Moulaert kadert in het behoud van de biodiversiteit van het bosmassief van het eiland Mohéli dat deel uitmaakt van de archipel van de Comoren. Het bestudeerde deel omvat een zeer zeldzaam boscomplex: een gebergte regenwoud midden in de oceaan. Hierin leven een groot aantal endemische dieren- en plantensoorten. Drie bostypes worden onderscheiden van laag naar hoog: halfimmergroen regenwoud, lager gebergte regenwoud en nevelwoud. Het blijkt dat deze drie types heel duidelijk kunnen onderscheiden worden op basis van fysionomie en floristische samenstelling. De flora is bijzonder rijk. Zo werden niet minder dan elf voor de Comoren nieuwe varens ontdekt. Op basis van het al of niet voorkomen van een beperkt aantal varens kon een eenvoudig identificatie protocol opgesteld worden voor het bostype. Ook met orchideeën bleek dit mogelijk te zijn.
Het onderzoek heeft het mogelijk gemaakt om beheerseenheden af te bakenen. De resultaten dragen ook in aanzienlijke mate bij tot kennis van de biodiversiteit van het bos en ondersteunen het beheer van deze natuurlijke hulpbronnen.