Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Studie van de ruimtelijke spreiding van stenigheid in een tropisch bergrivierbekken, Tigray, Ethiopië

Els LAVRYSEN student laureaat


°1978 België
Licentie geografie (fysische geografie), Katholieke Universiteit Leuven, 2000

Studie van de ruimtelijke spreiding van stenigheid in een tropisch bergrivierbekken, Tigray, Ethiopië

'Desertificatie' of 'verwoestijning' is een belangrijk probleem in Ethiopië. Door de hoge bevolkingsdruk en de lage technische ontwikkeling, is het evenwicht tussen mens en natuur er wankel en een ondoordachte exploitatie van het milieu door de mens om te overleven zal dan ook vlug leiden tot een negatieve spiraal van landdegradatie, waardoor de productiviteit van de bodem soms onherroepelijk teloorgaat.
In het bekken van de Hetchi-Harena rivier, in de provincie Tigray in het hoogland van Ethiopië, liggen zeer veel stenen aan het oppervlak van de velden. Deze stenen worden naar boven geploegd, komen aan het oppervlak door het zwellen en krimpen van de kleibodem of komen van de hogere helling aangespoeld. De hoge stenigheid bemoeilijkt het ploegen en bewerken van de velden. De stenen worden dan ook door de boeren verwijderd, maar ze spelen ook een positieve rol. Ze houden immers het vocht in de bodem, beschermen de bodem tegen de vernielende directe inslag van de regendruppels en remmen de erosie door het afstromend water af.

Hier moet dus terug een evenwicht gevonden worden. Waar kunnen er, hoeveel en welke stenen verwijderd worden om de velden bewerkbaar te houden en toch de voordelen van de stenigheid te behouden? Dit onderzoek is een bijdrage tot het antwoord op deze vragen.

Op steile hellingen moet de stenigheid voldoende hoog blijven, op zwakke hellingen kan het afrapen van een zekere hoeveelheid stenen aangeraden worden. Dit is vooral het geval op bazalthellingen waar zelfs de zwakke hellingen nog zeer stenig zijn. Het is ook van belang welke stenen er uitgeraapt worden. Kleine stenen beperken de erosie en verbeteren de oogst. Grote stenen, met een diameter van meer dan 5 cm, bedekken te veel oppervlakte en verminderen aldus de opbrengst van het veld. Het is dus best vooral de grote stenen selectief te verwijderen.

verslag door Prof. Dr. Morgan De Dapper, Departement geografie, Onderzoekseenheid 'Fysische geografie, geomorfologie & geo-archeologie van mediterrane en tropische gebieden', Universiteit Gent