Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Studie van de secondaire metabolieten van Dorstenia angusticornis en Dorstenia barteri var. subtriangularis (Moraceae). Evaluatie van de antibacteriële activiteit en cyclisatie- en hydrogenatiereacties van enkele geïsoleerde flavonoïden

Ingrid SIMO KONGA researcher laureaat
simoingrid@yahoo.fr

°1974 Kameroen
Master in de Chemie, 2001

Etude des métabolites secondaires de Dorstenia angusticornis et Dorstenia barteri var. subtriangularis (Moraceae). Evaluation des activités antimicrobiennes et réactions de cyclisation et d'hydrogénation de quelques flavonoïdes isolés

Samengevat heeft het werk van Ingrid Simo Konga tot doel een verband te leggen tussen de antibacteriële activiteit van Dorstenia angusticornis en Dorstenia barteri, twee plantensoorten behorend tot de familie van de Moraceae, en hun secondaire metabolieten.
In de thesis gaat de meeste aandacht naar de isolatie, identificatie en karakterisering van een dertigtal inhoudsstoffen. Achttien ervan behoren tot de chemische klassen der steroïden, triterpenen en hoofdzakelijk flavonoïden. Na zuivering en isolatie werd de chemische structuur ervan bepaald, gebruik makend van moderne spectroscopische technieken. Dit heeft o.m. geleid tot de beschrijving van vier nieuwe chalconverbindingen. Enkele van de geïsoleerde flavonoïden werden door cyclisatie of hydrogenatie chemisch gemodificeerd.
Met behulp van klassieke microbiologische methoden werd van de meeste verbindingen de activiteit bepaald tegenover grampositieve en gramnegatieve bacteriën en enkele gisten. Het bekroonde werk is van een goed wetenschappelijk niveau. Het doorloopt de verschillende stappen van isolatie tot structuuropheldering en microbiologisch onderzoek van geïsoleerde producten. Het volume aan chemische output maakt ongetwijfeld indruk op de lezer.
Het blijft ook een sterk punt dat de thesis beantwoordt aan prioriteiten geformuleerd door de wereldgezondheidsorganisatie (WHO), met name de evaluatie van inheemse planten gebruikt door traditionele helers in Kameroen.
 

verslag: Prof. emeritus J. Totté, Departement Farmaceutische Wetenschappen, Universiteit Antwerpen