Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Studie van het effect van de teeltpraktijken op de Afrikaanse rijstgalmug : geval van stikstof bemesting en spreiding van de rijstplanten

Isaïe SIBOMANA student laureaat


°1965 Rwanda
Landbouwkundig ingenieur, Institut du développement rural, Université polytechnique de Bobo-Dioulasso, Burkina Faso, 1999

Etude de l'effet des pratiques culturales sur la cécidomyie africaine du riz : cas de la fumure azotée et des écartements entre les plants de riz

Het werk van Isaïe Sibomana kan beschouwd worden als zeer relevant voor een duurzame ontwikkeling, aangezien het de nadruk legt op de teeltpraktijken en de biologische bestrijding bij de rijstproductie in Burkina Faso. De studie is streng wetenschappelijk en goed voorgesteld, de discussie helder en overtuigend.
Rijst is een uiterst belangrijk graangewas in Burkina Faso, en de behoefte wordt slechts gedeeltelijk gedekt door de locale productie. Insecten, in het bijzonder de Afrikaanse rijstgalmug, zijn verantwoordelijk voor een belangrijke vermindering van de opbrengst. De auteur heeft in zijn studie de invloed van de teeltwijze op de beheersing van het insect onderzocht door het effect van 2 factoren op de weerstand van de plant na te gaan : de mate van stikstofbemesting en de densiteit van de aanplanting. Met behulp van een streng experimenteel opzet, heeft Isaïe Sibomana de reactie van de planten op variaties van deze 2 factoren geanalyseerd (aantal wortelscheuten en pluimen of paniculae per m2 ; aantal graankorrels per pluim ; gewicht van 1000 graankorrels). Daarnaast heeft hij de reactie van de insecten bestudeerd (aantal gallen, larven en poppen per toef ; aantal parasieten van de vlieg). De onderzoeksresultaten wijzen op een matige invloed van de stikstofbehandeling en een heel duidelijk effect van de dichtheid van beplanting op de groei van de planten. De groei is evenredig met de afstand tussen de stekken. De grootste galmugpopulaties werden vastgesteld bij de hoogste dosis stikstof en bij de hoogste beplantingsdichtheid. Het parasitisme van de galmug door 2 soorten wespen (dat 60% kan bedragen voor de ene en 16% voor de andere soort) blijkt niet afhankelijk te zijn van de mate van bemesting, maar neemt daarentegen toe met de dichtheid van de aanplanting. Ten slotte werd vastgesteld dat de opbrengst (aantal graankorrels per panicula) verhoogt door stikstofbehandeling en door spreiding bij het uitplanten. Er is weinig variatie wat betreft het gemiddelde gewicht van de graankorrels.

verslag door Prof. Dr. Jean-Claude Grégoire, Laboratorium voor dierlijke en cellulaire biologie, Université Libre de Bruxelles