Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

THUNHUPHA: een bron van eenheidsgevoel binnen de Tahuagemeenschap

Maya RIVERA MAZORCO student laureaat
mayarm2000@yahoo.com

°1980 Bolivië
Licentiate antropologie, Universidad Católica Boliviana San Pablo, Cochabamba, Bolivië, 2006

THUNHUPHA: Una fuente del sentimiento de unidad de la comunidad de Tahua

De organisatie van sociale, culturele, politieke, economische, symbolische en feestelijke aangelegenheden in de Ayamaragemeenschappen is gebaseerd op de relatie die zij onderhouden met de vulkaan Thunhupha in de noordelijke regio van de zoutvlakte van Uyuni in Bolivië.
De auteur neemt als vertrekpunt voor dit antropologisch werk de mythe van Thunhupha in de Tahuagemeenschap. Zij steekt al haar energie en wetenschappelijke kennis in een diepgaand etnografisch onderzoek binnen deze gemeenschap, volgens een methodologische benaderingswijze, aangepast aan de studiecontext. De auteur aarzelt niet een bijkomende persoonlijke inbreng te doen, wat haar verder leidt dan de conventionele benaderingswijzen.
De onderzoekster heeft zich ontdaan van haar eigen concepten en vanuit dit standpunt heeft zij gedurende een lange periode deelgenomen aan het dagelijks leven, aan de feesten en rituelen binnen deze groep. Dit heeft haar in staat gesteld ons een beeld te geven van een gemeenschap met een eigen identiteit, filosofie en wereldvisie, gebaseerd op haar relatie ten opzichte van de vulkaan Thunhupha, de zoutvlakte van Uyuni en het universum zelf.
De Tahuagemeenschap is betrokken bij een toeristisch project. In dit verband toont de auteur haar bezorgdheid en legt de nadruk op de noodzaak de cultuur van dit volk te respecteren, te zoeken naar een evenwicht in de relaties en de culturele identiteit van deze gemeenschap op een ernstige en coherente manier te aanvaarden. Het is een kwestie van erkennen dat de oplossingen binnen de eigen gemeenschap te vinden zijn en dat deze in overweging moeten worden genomen bij de ontwikkeling en de uitvoering van ontwikkelingsprojecten die streven naar armoedebestrijding in de regio.
De onderzoekster geeft een voorstel tot een interculturele werkwijze, die leidt tot een complementaire relatie tussen de logica van de ontwikkelingsprojecten en de logica van de gemeenschappen die hun ancestrale gebruiken bewaren. Dit alles maakt deze thesis tot een uitzonderlijk werk, steunend op valabele, coherente en relevante voorstellen met betrekking tot de ontwikkelingsproblematiek.
 

Verslag : Mw. Celia Bartra, Sociaal antropologe, Brussel