Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Toepassing van de « SOTER »-methode op de cartografie van de bodems van Burundi

Anicet SINDAYIHEBURA student laureaat
anicet_fr@yahoo.fr

°1966 Burundi
Licentie in bodemkunde, Université du Burundi, 1992

Application de la méthode « SOTER » à la cartographie des sols du Burundi

De auteur heeft er zich op toegelegd om, heel concreet, de SOTER (Sol-Terrain/ bodem-gebied) methode aan te wenden voor de informatieverwerking betreffende de bodems en de gebieden waar ze zich bevinden. Deze methode werd voor het eerst gebruikt door de Internationale Vereniging voor Bodemkunde (AISS), en gesteund door o.a. het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP). De toepassing ervan vereist, zoals de auteur duidelijk aantoont, de beheersing van een informatica-instrument, het Geografisch Informatiesysteem (GIS). GIS maakt een vlugge analyse en verwerking van de gegevens mogelijk en laat toe de link te leggen tussen de cartografische onderwerpen en hun eigenschappen die door een aangepaste databank worden beheerd. Dit systeem kan bovendien de documenten onder digitale vorm bewaren, waardoor actualisering mogelijk wordt evenals een controle van de toegang door de gebruikers. De SOTER-methode was voor het eerst toegepast op de bodemkaart van de wereld, op kleine schaal, 1/1.000.000, van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO). De auteur heeft ze toegepast op informatie verstrekt door de bodemkaart, de geologische kaart, op 1/250.000, en lithologische en hypsometrische kaarten op 1/750.000 van Burundi. Dit stelde hem in staat concreet de beperkingen van de toepassing van deze methode in zijn land te bespreken en pertinente voorstellen te doen voor haar verbetering. Daarenboven heeft hij kunnen vaststellen dat er een gebrek was aan gegevens over bepaalde karakteristieken van het terrein, over de componenten van het terrein en van de bodem. Deze gegevens zouden echter kunnen worden bekomen. Hij stelt in dit verband heel concreet voor op korte termijn een kaart op te stellen van alle referentieprofielen van de bodems uit de gegevensbank over de bodems van Burundi. Op middellange termijn stelt hij voor een poging te doen de nodige satellietbeelden te bekomen om hoogtemodellen en topografische kaarten op te stellen. Op die manier kunnen de karakteristieken van de terreineenheden
en - componenten worden gepreciseerd.
Dit werk toont heel duidelijk het belang aan van de overdracht van passende methodologie om op een efficiënte manier duurzame ontwikkeling te stimuleren. De SOTER-methode, waarbij informatie over de bodems in hun omgeving wordt verwerkt – een methode die de auteur goed onder de knie heeft – kan bijdragen tot een beredeneerde exploitatie van de bodems in Burundi. Op die manier kan een milieuvriendelijke landbouwproductie tot stand worden gebracht.

verslag door Dr. Léon Jules Mathieu, emeritus hoogleraar bodemkunde, Faculté Universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux