Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Trofische relaties en nutriëntencyclus in een tropisch alluviaal meertje

Danny REJAS ALURRALDE researcher laureaat
drejas@supernet.com.bo

°1968 Bolivië
Licentiaat in de biologie, Universidad Mayor de San Simón, Bolivië, 1997

Trophic Relations and Nutrient Recycling in a Tropical Floodplain Lake

Er bestaat reeds heel wat kennis over het ecologisch functioneren van meren, rivieren en alluviale rivierarmen in onze gematigde klimaatsgordel. Voor wat betreft zulke systemen in tropische omgevingen is diezelfde kennis echter veel beperkter, soms onbestaande. Nochtans is het zeer belangrijk om de werking van de voedselketen (de “food web”) in tropische aquatische systemen beter te begrijpen zodat visvangst op een duurzame manier kan worden beoefend. En vis is een essentieel onderdeel van de dagelijkse voedingsbehoeften in tropische regio’s.
Het is om die redenen dat Danny Rejas Alurralde besloot om het ecosysteem en meer in het bijzonder de voedselpiramide in Laguna Bufeos in de alluviale vlakte van de Ichilo rivier (Bolivië) als onderwerp voor zijn doctoraat te bestuderen. Laguna Bufeos is een “oxbow” meertje, dat is ontstaan doordat een rivierkronkel werd afgezonderd na een natuurlijke of antropogene rechttrekking van de rivierbedding. De voedselpiramide in een meertje zoals Laguna Bufeos bestaat enerzijds uit de klassieke voedseltransfer van fytoplankton (algen) naar zoöplankton, naar herbivoorvissen (planteneters) en naar predatorvissen (viseters), en anderzijds uit de microbiële loop die in omgekeerde zin werkt: in plaats van organisch materiaal om te zetten naar een organisme op een hoger niveau, wordt afgestorven plankton en eventueel van buitenaf aangevoerd organisch materiaal omgezet naar opgeloste anorganische voedingsstoffen.
Aangezien er in Laguna Bufeos een hoge visproductie is (ongeveer 11 g koolstof per m2 en per jaar) moet deze gebaseerd zijn op een hoge plankton- en/of een hoge microbiële productie. Maar geen van beiden levert een grote bijdrage tot de visproductie (slechts 0.82 g koolstof per m2 en per jaar).
Uit metingen en experimenten kon Danny Rejas Alurralde besluiten dat het grootste deel van de organische stoffen via korte ketens van de bodem van de voedselketen naar de top ervan wordt getransfereerd. Ongeveer 90% van de transferfluxen in de voedselketen van Laguna Bufeos schijnen rechtstreeks te verlopen van detritus naar vis. Dit detritus is een mengsel van grof organisch afval, met inbegrip van afgestorven fytoplankton, bacteriën en planten.
 

verslag: Prof. W. Baeyens, Departement Analytische en Milieuchemie, Vrije Universiteit Brussel