Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Uniformiteit en variatie in de groepen van vleermuizen die twee beboste eilanden in een neotropische savanne in Bolivië bewonen/Structuren in het gebruik van schuilplaatsen door vleermuizen in een neotropische savanne: Implicaties voor het natuurbehoud/De implicatie van voedselhardheid voor het dieet van vleermuizen

Luis Fernando AGUIRRE URIOSTE researcher laureaat
laguirre@fcyt.umss.edu.bo

°1968 Bolivië
Master’s in ecologie en natuurbehoud, Universidad Mayor de San Andres, La Paz, Bolivie, 1996

Consistency and Variation in the Bat Assemblages Inhabiting two Forest Islands within a Neotropical Savannah in Bolivia/Patterns of Roost Use by Bats in a Neotropical Savannah: Implications for Conservation/The implication of Food Hardness for Diet in Bats

Het werk van Luis Aguirre is uitermate interessant omdat het de klasse van zoogdieren met de grootste verscheidenheid aan soorten (na de knaagdieren) behandelt, een klasse waarover echter nog maar bitter weinig bekend is doordat het enorm moeilijk is om ze te bestuderen. Zijn studies tonen onder andere aan dat de maatregelen genomen door de Zuid-Amerikaanse boeren om af te rekenen met de vampiervleermuis, overbrenger van hondsdolheid, niet baten en zelfs een tegengesteld effect sorteren. De populaties van dit diertje, dat slechts enkele grammen weegt, hebben zich namelijk vermenigvuldigd met de ontwikkeling van de veeteelt en richten ravages aan in de kuddes. De situatie van de boeren wordt zo uiterst precair. Als enige mogelijke oplossing zien de boeren dan het platbranden van alle zichtbare vleermuisnesten. Jammer genoeg, zoals aangetoond in het werk van Luis Aguirre, brengen de landbouwers zo, door de sloop van holle bomen, andere vleermuissoorten in gevaar die belangrijk zijn voor de voorplanting van bepaalde planten, de regeneratie van het primaire tropische woud en de regeling van het insectenbestand. Het is namelijk zo dat in bepaalde zones tot 30% van de planten afhangt van de vleermuizen voor de bestuiving of voor de verspreiding van hun zaden. Bovendien zou de vampiervleermuis een meer competitieve and agressieve soort zijn die dan andere beschikbare nesten inpalmt ten nadele van de andere vleermuissoorten die nuttig zijn voor het instandhouden van het ecosysteem.
Door het opstarten van een vereniging en door zijn studies, maakt Luis Aguirre het sinds enkele jaren mogelijk ten strijde te trekken tegen de vooroordelen en de Bolivianen te informeren over het fundamenteel belang van de vleermuizen in hun omgeving. Hij draagt op die manier bij tot het behoud zowel van deze dieren als van hun biologisch patrimonium. Luis Aguirre is vandaag in staat om aan de landbouwers voorstellen te doen voor goedkopere en meer doeltreffende alternatieven voor het bijstellen van het vampierenbestand. Dit soort initiatieven moet worden aangemoedigd, aangezien zij, jammer genoeg, zelden voorkomen in Zuid-Amerika, in Afrika, Azië en zelfs bij ons.
 

verslag geschreven door Mw. G. Kapfer, Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, Brussel