Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Van voorstelling naar herbebossing : sociale dynamiek en mangrove bij de Sereer in Senegal

Aurélie KONEN student laureaat


°1978 België
Licentie sociale wetenschappen, optie antropologie, Université Libre de Bruxelles, 2000

De la représentation au reboisement : dynamiques sociales et mangrove chez les Sereer au Sénégal

Het werk van Aurélie Konen is niet alleen origineel en exemplarisch maar tevens zeer gericht en goed uitgewerkt. Ze slaagt erin het stricte kader van haar eigen discipline te overstijgen en enkele interdisciplinaire perspectieven te openen. Haar eindwerk is gewijd aan een endogeen herbebossingsproject in het dorp Mbam, waar ten gevolge van het verdwijnen van het mangrove ecosysteem een vereniging werd opgericht voor het herstel van het leefmilieu. Hiermee toont Aurélie Konen aan dat de zorg om milieubehoud duidelijk aanwezig is in bepaalde Afrikaanse situaties. Uit een fijne en voorzichtige analyse komen enkele fundamentele aspecten van deze Afrikaanse zorg om het milieu naar voren. Het leefmilieu vormt eerst en vooral een socio-culturele drager. Het roept immers specifieke betekenissen op die in verband staan met de mensen, hun sociale relaties, hun symboliek en bovennatuurlijke verwijzingen. Anderzijds zet de omgeving, van zodra zij voorwerp wordt van een militante activiteit, de bestaande sociale verhoudingen op het spel en kan zij leiden tot mogelijke herschikkingen ervan.
Het eindwerk staat tevens model voor de inbreng van de antropologie en de sociologie in de ontwikkelingsdynamiek. Het laat toe na te gaan hoezeer verschillende actielogica's schuilgaan achter een endogeen initiatief, hoezeer een partnership met externe actoren een lokale dynamiek in het dorp kan wijzigen en deze zelfs in gevaar kan brengen.

verslag door Prof. Dr. Marc Poncelet, Sociale verandering en ontwikkeling, Departement sociale wetenschappen, Université de Liège