Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Vergelijking van verschillende methoden voor de detectie van Mycobacterium ulcerans in de omgeving van het Ga district in Ghana

Miriam EDDYANI student laureaat
miriameddyani@hotmail.com

°1978 België
Licentie in de biomedische wetenschappen, Universiteit Antwerpen, 2002

Vergelijking van verschillende methoden voor de detectie van Mycobacterium ulcerans in de omgeving van het Ga district in Ghana

Het werk van Miriam Eddyani kadert binnen de strijd tegen de Buruli ulcer, een gevaarlijke tropische ziekte die meer en meer verspreid raakt in tropische streken. Het oorzakelijke agens van deze aandoening, waarvan de naam toe te schrijven is aan de aanwezigheid van diepe en vaak uitgebreide verzweringen op de huid, is Mycobacterium ulcerans. Deze bacterie maakt deel uit van de familie van de traaggroeiende pathogene mycobacteriën, die met name verantwoordelijk zijn voor tuberculose en lepra. Alhoewel de ziekte als dusdanig nog niet voldoende bekend is, is ze in vele tropische landen een belangrijk probleem voor de volksgezondheid geworden. Het is derhalve een opkomende infectie waarvan de verspreiding kan worden veroorzaakt door milieuwijzigingen ten gevolge van ontwikkelingsprojecten of van lokale hydrologische veranderingen. Epidemiologische data tonen immers aan dat het reservoir van de ziektekiem te vinden is in de buurt van moerassen en traag stromende of stilstaande waters.
Het is precies om deze gegevens over het reservoir van de Mycobacterium ulcerans te objectiveren dat Miriam Eddyani technieken gebruikt heeft uit de moleculaire biologie. Aan de hand van deze technieken probeerde ze de aanwezigheid te detecteren van het pathogene agens in het water en onder de vissen en de waterinsecten van het Ga district in Ghana. Deze eerste testen hebben de aanwezigheid aangetoond van het DNA van Mycobacterium ulcerans bij vissen, slakken, waterinsecten, een spin, een garnaal en een kreeft. Dit toont duidelijk aan dat er voor Mycobacterium ulcerans een reservoir bestaat dat gelinkt is aan het milieu.
De werkwijze is interessant en gedurfd. Daarenboven geeft het werk blijk van een reële ontwikkelingsbijdrage, met overdracht van knowhow. Dit soort project zou moeten leiden tot een verbetering in de preventie van deze ziekte, die zo funest is voor verschillende bevolkingsgroepen in het Zuiden en waarvoor noch een bevredigende medische behandeling noch een vaccin bestaat. Indien men het reservoir en de besmettingscyclus van deze bacterie beter kende, zou men waarschijnlijk beter de strijd kunnen aanbinden tegen de schadelijke gevolgen. Deze laatste staan immers, door hun economische weerslag, de ontwikkeling in de weg van bevolkingsgroepen waar de ziekte endemisch is.

verslag door Prof. Dr. J. Content, Moleculaire Biologie, Instituut Pasteur van Brussel