Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Voedingsregime en voortplanting van een lagunaire tilapia (Sarotherodon melanotheron Rüppel, 1852) in de Bia rivier en het stuwmeer van Ayamé (Ivoorkust)

Tidiani KONE researcher laureaat
ktidiani@hotmail.com

°1968 Ivoorkust
Licentie in natuurwetenschappen, Université Nationale de Côte d’Ivoire, Ivoorkust, 1992

Régime alimentaire et reproduction d’un tilapia lagunaire (Sarotherodon melanotheron Rüppel, 1852) dans la rivière Bia et le lac de barrage d’Ayamé (Côte d’Ivoire)

Vis vertegenwoordigt in vele ontwikkelingslanden een belangrijke en goedkope eiwittenbron met goede voedingswaarde. De cichlyden van de tilapiagroep in het bijzonder zijn het voorwerp van een omvangrijke viskwekerij. Sarotherodon melanotheron, een West-Afrikaanse lagunaire soort uit deze groep, behoort, van Ivoorkust tot Nigeria, tot de intensieve artisanale visvangst.
De auteur heeft op een grondige wijze het voedingsregime en de voortplanting van deze soort bestudeerd in de Bia, zijrivier van de Abi-lagune (Ivoorkust), en in het stuwmeer van Ayamé, aangelegd in 1959, dwars op deze rivier. De bouw van de stuwdam heeft, zoals gebruikelijk, wijzigingen teweeggebracht in de fysico-chemische parameters, in het planktonbestand, in de visfauna en in bepaalde biologische parameters van vissoorten stroomopwaarts, stroomafwaarts en in het meer zelf. De uitgevoerde studie toont echter aan dat S. melantoheron, een lagunaire – bijgevolg zoutwater – soort, zich perfect aangepast heeft aan zoetwateromstandigheden, in het bijzonder deze in het meer van Ayamé.
Een lijst is opgemaakt van het fytoplankton en het zoöplankton van het meer en de studie toont aan dat S. melanotheron daar in essentie een planktoneter is. Wat betreft de plantaardige prooien, gaat zijn voorkeur er uit naar de Asterionella en Aulacoseira (Bacillariophyceae) en naar de Bosmina (Cladocera) als dierlijke prooi. In de Bia rivier, zowel stroomafwaarts als stroomopwaarts, maken de Cyanophyceae, de Bacillariophyceae en de larven van de Chironomiden de relatief belangrijkste voedingsbron uit. In volume hebben de Chironomiden het grootste aandeel.
Zijn goede aanpassingsvermogen maakt dat S. melanotheron een potentiële kandidaat is voor de aquacultuur en toont de opportuniteit aan van studies over de groeiperformanties van deze soort in het bestudeerde bekken. In dat opzicht biedt het werk van T. Koné interessante perspectieven voor de ontwikkeling van de voedselbronnen.

verslag door Prof. Dr. Jean-Jacques Symoens, Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen, Brussel