Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Voedingstoestand bij de hospitalisatie en ziekenhuismortaliteit van kinderen jonger dan 5 jaar met infecties in Ouagadougou, Burkina Faso

Léon SAVADOGO researcher laureaat
gueswende@hotmail.com

°1969 Burkina Faso
Doctor in de geneeskunde, Université de Ouagadougou, Burkina Faso, 1998

Etat nutritionnel à l'admission et mortalité hospitalière des enfants de moins de 5 ans atteints de maladies infectieuses à Ouagadougou, Burkina Faso

Dr. Léon Savadogo heeft zich in zijn studie in het bijzonder bezig gehouden met de link tussen malnutritie en mortaliteit bij kinderen die in het ziekenhuis van Ougadougou te Burkina Faso werden gehospitaliseerd. Dat malnutritie de mortaliteit van zieke kinderen doet toenemen was reeds lang gekend; dat ondervoeding in het bijzonder het sterfteaantal van jonge kinderen met infecties doet toenemen is ook een gekend fenomeen. De meeste kinderen die gehospitaliseerd worden met een infectie worden echter nog steeds met antibiotica behandeld terwijl te weinig aandacht gaat naar de behandeling van de onderliggende ondervoeding. Dr. Savadogo kon aantonen dat bij kinderen jonger dan 5 jaar de mortaliteit van infectieuse aandoeningen tot 87% kan worden toegeschreven aan ernstige ondervoeding en tot 64.3% aan matige ondervoeding. De infecties waaraan deze kinderen leden waren veel voorkomende infecties als darminfecties en longinfecties. Hij houdt met deze studie een sterk pleidooi om niet alleen de infectie op zich te behandelen met antibiotica maar ook voor een gecombineerde aanpak van de behandeling van ondervoeding en infectie. Op deze manier zullen de overlevingskansen van ondervoede kinderen gevoelig toenemen.
 

verslag door Prof. Dr. Van Geet, Afdeling Kindergeneeskunde, Universitaire Ziekenhuizen Leuven