Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Voorstel van een model om de milieukwaliteit te meten op toeristische stranden

Camilo BOTERO SALTAREN student laureaat
playascol@yahoo.com

°1977 Colombia
Master’s in milieuwetenschappen, Universidad de la Salle, Colombia, 2002

Propuesta de un modelo para medir la calidad ambiental en playas turísticas

Toerisme is wereldwijd van toenemend economisch en maatschappelijk belang. Ook al kent Colombia momenteel weinig tot geen internationaal toerisme, toch bestaat er binnenlands toerisme. Een belangrijk deel van de Colombiaanse bevolking blijft ondanks alle sociale, politieke en economische problemen zoeken naar mogelijkheden om op vakantie te gaan. Ook al ontwikkelden zich in de laatste jaren andere bestemmingen (Stille Oceaan, de koffieregio Eje cafetero, …), de Caraïbische kust blijft de grootste trekpleister. Zon, zand en zee zijn zeer geliefd en lokken jaarlijks miljoenen toeristen.
Deze studie kadert binnen een actuele onderzoekstendens om meetindicatoren (van economische, sociale, culturele en/of ecologische aard) te zoeken en vast te leggen die “duurzame ontwikkeling” meten.
De auteur draagt met dit onderzoek bij tot een reflectie over de duurzame ontwikkeling van toerisme en in het bijzonder met betrekking tot de stranden.
In het centrale deel stelt hij vier complexe indicatoren voor (strand- en waterkwaliteit, toeristische draagkracht en strandbeheer) die vanuit elf parameters worden opgebouwd. Deze vier indicatoren leiden opnieuw, gezamenlijk, via een formule tot een index, een waarde die de milieukwaliteit van de gemeten stranden aanduidt : de ICAPTU (Indice de Calidad Ambiental en Playas Turísticas). Via deze index, gekoppeld aan informatie over limietwaarden, kan aldus een oordeel worden geuit over de kwaliteit van het strand.
Het werk is technisch-wetenschappelijk georiënteerd en is zeer systematisch en stapsgewijs opgebouwd.
Alhoewel de auteur voornamelijk de milieudimensie van duurzame ontwikkeling bestudeert, verwijst hij toch in de aanbevelingen ook naar het belang om andere (o.a. economische en sociale) dimensies te onderzoeken. Hij verwijst bovendien terecht naar de afwezigheid van een beleid en naar lokale touroperators die niet echt bekommerd zijn om de duurzaamheid.
De thesis levert ontegensprekelijk een intrinsieke bijdrage tot de discussie over duurzame ontwikkeling en de meetindicatoren hiervan.

verslag door Prof. Dr. A.-M. Van Broeck, Academisch coördinator GAS- toerismeopleiding, Management School, Universiteit Antwerpen