Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Vrouwenrechten op de radio van verschillende Burkinese bevolkingsgroepen/De participatieve communicatie voor promotie van de rechten van de vrouw

Virginie EBNER student laureaat
virginie_ebner@yahoo.fr

°1983 België
Licentiaat Informatie en Communicatie, 2005

Les droits de la femme au travers des radios communautaires au Burkina Faso/La communication participative en faveur de la promotion des droits de la femme

Dit werk behandelt een delicaat onderwerp, namelijk de promotie van vrouwenrechten. Naargelang de gemeenschap die men onder de loep neemt, de tradities en de wetten van het land, verschilt de realiteit van deze rechten. Veel vrouwen kunnen lezen noch schrijven, ze kennen nauwelijks hun rechten, slechts weinigen hebben de mogelijkheid ze op te eisen.
Communicatie via de radio lijkt de meest aangewezen manier om het merendeel van de vrouwen te bereiken in hun dagelijkse activiteiten. De studie vertrekt van de realiteit van de lokale tradities, zonder a-priori's, zonder taboes of waardeoordelen. Ze schat de waarde in van voorgestelde oplossingen voor probleemsituaties rekening houdend met de meningen van de lokale bevolkingsgroepen, die er het eerst van zullen genieten. De weerhouden conclusies houden rekening met de sociale, politieke, economische en andere beperkingen die aan het licht zijn gebracht door de begunstigden bij het onderzoek te betrekken. Deze participatieve benadering lijkt de meest aangewezen manier van werken voor elke ontwikkelingsactie.
Het gerealiseerde werk is nieuw in zijn soort, het behandelt een onderwerp dat nog maar weinig onderzocht is: een benaderingswijze die op een gepaste manier een vitaal probleem in de meeste Afrikaanse gemeenschappen aanpakt, namelijk de promotie van de vrouwenrechten. Dit is een belangrijke pijler voor ontwikkeling, die echter afwezig blijft op beslissingsniveau, voornamelijk door onwetendheid.
 

verslag: Prof. Ch. Ntampaka, Faculteit Rechtswetenschappen, Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix, Namen