Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

De institutionalisering van het Globaal Fonds ter bestrijding van Aids, Tuberculose en Malaria: hoe is de versterking van gezondheidssystemen deel geworden van het beleid van het Globaal Fonds in 2007?

Molly STEINLAGE student genomineerd
mollysteinlage@gmail.com

°1986 US
Master in Political Sciences, Université Libre de Bruxelles, Belgium, 2010

The institutionalization of the ‘Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria’. How did ‘Health Systems Strengthening’ become a component of the Global Fund's public politics in 2007?

Het onderwerp van dit zeer bijzondere werk is brandend actueel en relevant en bevindt zich helemaal centraal in één van de grote uitdagingen in het huidige globale landschap van internationale donorhulp aan de gezondheidszorg in lage- en middeninkomenlanden. Hoe kon een aanvankelijk uitsluitend ‘verticaal’ georiënteerd gezondheidsprogramma, dat zich toespitst(e) op een beperkt aantal – weliswaar belangrijke – gezondheidsproblemen, ook bijdragen tot het versterken van de algemene ‘horizontale’ gezondheidsdiensten die instaan – of zouden moeten instaan – voor de opvang van een brede waaier van gezondheidsproblemen? Er heeft zich inderdaad, in de schoot van het Globaal Fonds, de laatste jaren een opmerkelijke kentering doorgevoerd, met duidelijk meer aandacht – zowel in het discours als in de praktijk – voor activiteiten om het algemene gezondheidssysteem te ondersteunen. Steinlage verwijst hierbij naar het begrip diagonale benadering dat recent in de literatuur beschreven werd en dat een soort compromis suggereert tussen verticale en horizontale benaderingen van gezondheidssystemen. Ze onderzoekt heel nauwgezet hoe deze verandering plaats heeft gevonden binnen het Globaal Fonds. Ze doet dit op een rigoureuze manier – sterk wetenschappelijk onderbouwd qua methodiek. Steinlage gebruikt, meer bepaald, de methode ontwikkeld rond John Kingdon’s theorie over policy windows (vrij vertaald als ‘beleidsopportuniteiten’). Kingdon’s theorie stoelt op de notie dat ideeën en acties op een bepaald moment hoog op de agenda geplaatst worden en aanvaard worden door beleidsmakers ‘omdat hun tijd gekomen is’. De centrale hypothese in het onderzoek was dat het versterken van gezondheidssystemen in 2007 formeel een beleidsoptie werd van het Globaal Fonds omdat een reeks convergerende factoren –waaronder vooral een aantal personeelsveranderingen aan de top van de organisatie – leidden tot een window of opportunity. Steinlage verzamelde data via twee kanalen: enerzijds een uitgebreid en gedetailleerd onderzoek van officiële documenten van het Globaal Fonds, anderzijds een reeks semi-gestructureerde interviews met verantwoordelijken van het Fonds. Tot slot moet vermeld worden dat deze thesis niet alleen inhoudelijk hoogstaand is, maar tevens een bijzonder origineel en mooi geschreven stuk vormt.


Verslag: Prof. B. Criel, Instituut voor Tropische Geneeskunde, Departement Volksgezondheid, Antwerpen