Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Gender machtsverhoudingen in reproductieve besluitvorming: het geval van de migrante wevers in Addis Ababa, Ethiopië

Tefera Darge DELBISO student genomineerd
teferadarge@gmail.com

°1984 Ethiopia
Master in de Demografie, Addis Ababa University, Ethiopië, 2009

Gender Power Relations in Reproductive Decision-Making: The Case of Migrant Weavers of Addis Ababa, Ethiopia

Deze studie onderzoekt de machtsverhouding tussen de seksen bij beslissingen over seksuele activiteit, voortplanting en gebruik van anticonceptie. Zoals het geval is in vele landen, worden de belangrijke beslissingen hieromtrent overwegend genomen door de mannen.
De studiepopulatie in dit werk is de grote migrantengemeenschap van wevers in Addis Ababa. Er werden 317 huishoudens van gehuwde paren geselecteerd voor bevraging naar de verantwoordelijkheid in de beslissingen over anticonceptie en het gebruik van voorzieningen voor de gezondheid van moeders (dominantie van de man, dominantie van de vrouw of gedeelde verantwoordelijkheid). Ook werden de bepalende factoren geïdentificeerd die de beslissingen beïnvloeden. Naast beschrijvende statistiek werd gebruik gemaakt van statistische analyse via een multinomiaal logistisch regressiemodel. We leren bijvoorbeeld dat de besluitvorming over anticonceptie en het gebruik van voorzieningen voor de gezondheid van moeders in 45% van de gevallen door de man gebeurt, in 22% door de vrouw en in 33% door beiden samen. Uit de regressieanalyse volgt onder meer dat de jongere vrouwen minder kans hebben om deel te nemen aan de beslissingen over anticonceptie. Minder kans is er ook voor vrouwen met veel kinderen, vrouwen met lage geletterdheid en vrouwen met weinig toegang tot de media. Een conclusie is dat onderwijs en een eigen inkomen zeer belangrijk zijn voor een stevige onderhandelingspositie van de vrouw betreffende familieplanning. Deze studie toont hoe de genderongelijkheid kan worden weggewerkt en zodoende past zij helemaal in het centrale thema van de Prijs: “Sociale determinanten van gezondheid”.


Verslag: Prof. N. Veraverbeke, Centrum voor Statistiek, Universiteit Hasselt