Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Landgebruik en menselijke activiteitspatronen in relatie tot de pest in het West-Usambaragebergte, Tanzania

Marianne HUBEAU student laureaat
marianne.hubeau@ees.kuleuven.be

°1987 België
Bio-ingenieur in Land- en Bosbeheer, Katholieke Universiteit Leuven, 2010

Land use and human activity patterns in relation to the plague disease in the West Usambara Mountains, Tanzania

Deze eindverhandeling kadert in een langlopend onderzoek van de KULeuven, de Universiteit Antwerpen en de Sokoine University in Tanzania, naar de verspreiding van builenpest in Tanzania. Deze voor Europeanen middeleeuws klinkende ziekte komt nog steeds wereldwijd voor, maar vaak in kleine geïsoleerde gebieden. Zo ook in het Usambara gebergte in Tanzania waar tussen 1980 en 2004 builenpest jaarlijks voorkwam in dorpen in een klein gebied van ongeveer 15 bij 15 km, maar niet daarbuiten. De laatste jaren waren er geen gevallen meer van builenpest, maar de ziekte kan steeds weer opflakkeren. Eerder onderzoek naar de knaagdieren en vlooien (die de natuurlijke gastheren zijn voor de besmetting) kon nog niet verklaren waarom de pest juist daar voorkwam, en dan nog in sommige dorpen meer dan in andere.
In de genomineerde studie onderzocht Marianne Hubeau of er een verband bestaat tussen de verspreiding van pest en het ruimtegebruik van mensen. Ze keek daarbij naar zowel statische patronen (welke activiteiten zoals wonen, landbouw, hout verzamelen, water halen,… waar gebeuren), als naar bewegingspatronen (welke paden gebruiken mensen om water te halen, brandhout te gaan verzamelen of naar de markt te gaan) en onderzocht hoe vaak en hoe lang mensen onderweg waren of op een bepaalde plaats bleven. Ze vond dat pest meer voorkomt in dorpen waar mensen actief zijn in een groter gebied rond het dorp en in de buurt van plaatsen waar mensen brandhout verzamelen. Dit moet nu verder in detail worden bestudeerd.
Het onderzoek toont aan dat de verspreiding van builenpest niet enkel het resultaat is van de natuurlijke omgeving in een gebied, maar ook hoe mensen die omgeving gebruiken. Deze informatie is van belang bij het inschatten van risico's en het opzetten van preventiecampagnes in het Usambaragebergte en in andere gebieden in Tanzania waar pest voorkomt.

 

Verslag: Prof. H. Leirs, Evolutionaire Ecologie, Universiteit Antwerpen