Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Milieu en gezondheid: kernaspecten van duurzame ontwikkeling in de provincie Quang Tri (Vietnam)

Trinh Hai LE researcher genomineerd
lehtrinhhai@gmail.com

°1976 Vietnam
Doctoraat in de Menselijke Ecologie, Vrije Universiteit Brussel, België, 2010

Health and Environment : core aspects of sustainable development in the province of Quang Tri (Vietnam)

Quang Tri is een van de armste provincies in Vietnam, waar de gevolgen van de oorlog (1965-1973) nog steeds te voelen zijn, zowel socio-economisch als op het gebied van milieu en gezondheid. Duurzame ontwikkeling is essentieel om een verbetering te realiseren voor de inwoners en hun omgeving. Dr. Trinh Hai Le heeft in zijn doctoraat in dat kader een analyse gemaakt van de wijze waarop duurzame ontwikkeling in een regio zoals Quang Tri in kaart gebracht kan worden en welke factoren bepalend zijn om verbetering te bewerkstelligen.
Op basis van de beschikbaarheid van gegevens en in samenspraak met experten, heeft Dr. Trinh Hai Le een selectie gemaakt van 37 indicatoren die als maatstaf kunnen worden gebruikt voor duurzame ontwikkeling in Quang Tri. Voor gezondheid betreft het 8 factoren, namelijk de overstroomde oppervlakte per capita, sterfte onder 5 jaar, ondervoeding, beschikbaarheid van water van een goede kwaliteit en medische voorzieningen, sanitaire voorzieningen, inentingen tegen kinderziektes en gebruik van contraceptie. Voor milieu zijn er 8 factoren van de 12 waarvoor voldoende gegevens zijn, met name bodemerosie, bevolking die woont langs de kust, oppervlakte bos en landbouwgrond, gebruik van pesticiden, luchtverontreiniging, bacteriële verontreiniging van het oppervlaktewater en aanwezigheid van bepaalde plant - en diersoorten. Een kwantificering van de factoren voor milieu en gezondheid voor zowel 2005 als 2000 toonde aan dat er een algehele maar beperkte verbetering waarneembaar was op het vlak van gezondheid. Op het vlak van milieu daarentegen was er een status quo. Met andere woorden, duurzame ontwikkeling heeft nog een lange weg te gaan in Quang Tri. Een cruciale factor voor een verdere verduurzaming is om voldoende aandacht te hebben voor zowel de kennis, de houding en de praktijk van de lokale bevolking ten aanzien van duurzame ontwikkeling. Momenteel blijkt namelijk slechts 15% van de lokale bevolking zich bewust te zijn van duurzame ontwikkeling. Het vergroten van het bewustzijn en de betrokkenheid van de lokale bevolking is een cruciale factor om duurzame ontwikkeling verder te bewerkstelligen in de regio Quang Tri. Het is een taak voor zowel lokale, nationale als internationale betrokkenen op het vlak van beleid en educatie.

 

Verslag: Dr. E. de Deckere, Havenbedrijf Antwerpen, België