Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Optimalisatie van een protocol voor extractie en zuivering van ADN uit de nodules van peuldragers

Moudjahid DEMBA DIALLO student laureaat


Benin
Maîtrise in natuurwetenschappen, Université Cheikh Anta Diop, Dakar, Senegal, 1997

Optimisation d'un protocole d'extraction et de purification d'ADN de nodules de légumineuses

Stikstof is belangrijk voor de voeding van alle planten. De meeste planten bekomen de voor hun groei nodige stikstof door ammonium of nitraat via hun wortels op te nemen uit de bodem. Daarnaast kunnen de vlinderbloemige planten ook gebruik maken van stikstofgas (N2) uit de atmosfeer. Ze doen dit door op hun wortels knolletjes te vormen waarin symbiotische Rhizobium bacteriën aanwezig zijn, die stikstofgas uit de lucht als stikstofbron kunnen gebruiken en een deel van de aldus gefixeerde stikstof onder een voor de planten bruikbare vorm afgeven. Dit proces, dat nodulatie wordt genoemd, is zeer complex, maar wordt nu dankzij intensief onderzoek relatief goed begrepen. Daardoor is het in principe mogelijk stammen van Rhizobium te selecteren die optimale symbiotische eigenschappen vertonen en deze aan de planten toe te dienen om een verhoogde stikstoffixatie te bekomen. In ontwikkelingslanden kan aldus de aankoop van dure stikstofhoudende meststoffen beperkt of vermeden worden. Meststoffen zijn bovendien een belangrijke bron van vervuiling van de grondwaterspiegel en van de oppervlaktewateren. Onder veldcondities blijkt echter dat de toegediende geselecteerde Rhizobium bacteriën vaak niet goed in competitie kunnen treden met de reeds in de bodem aanwezige 'wilde' stammen. Daarom is onderzoek over de ecologie van Rhizobium prioritair. De bekroonde eindverhandeling van de heer Moujahid Demba Diallo beschrijft de ontwikkeling van efficiënte methoden om snel en betrouwbaar de in de wortelknolletjes aanwezige Rhizobium stammen te identificeren aan de hand van het genetisch materiaal van deze bacteriën. Voor dit doel wordt eerst totaal DNA uit de wortelknolletjes gezuiverd, dat dus zowel DNA van de gastheerplant als bacterieel DNA omvat. Een welbepaald fragment van het bacterieel DNA wordt daarna selectief vermeerderd in vitro door PCR (Polymerase Chain Reaction) tot er een voldoende hoeveelheid van beschikbaar is en verder gekarakteriseerd aan de hand van restrictie-enzymen. De laureaat toonde aan dat deze methode kan toegepast worden op een aantal wilde en gekweekte vlinderbloemige planten. Hij onderzocht aldus ook de competitie die optreedt tussen verschillende Rhizobium stammen tijdens de artificiële nodulatie van vlinderbloemige planten door een mengsel van deze stammen. Dergelijke methoden kunnen een belangrijke bijdrage leveren tot de verbetering van de efficiëntie van de symbiotische stikstoffixatie bij gewassen.

verslag door Prof. Dr. Jean-Pierre Hernalsteens, Genetische virologie, Vrije Universiteit Brussel