Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Proteinurie bij ambulante patiënten met hiv-infectie die gevolgd worden in het Muhimbili Nationaal Ziekenhuis

John Paul KASWIJA student genomineerd
jkaswija@gmail.com

°1975 Tanzania
Master in Interne Geneeskunde, Muhimbili University of Health and Allied Sciences, Dar es Salaam, Tanzania, 2010

Proteinuria in ambulatory HIV- infected patients managed at Muhimbili National Hospital

Dokter J.P. Kaswija, een internist uit Tanzania, beschrijft in zijn dissertatie het belangrijke probleem van niercomplicaties bij patiënten met hiv-infectie. Hiv zelf, vooral bij Afrikaanse mensen, kan nierafwijkingen veroorzaken, die o.a. gekenmerkt worden door het verschijnen van eiwitten in de urine. Sommige antivirale middelen zijn daarenboven ook potentieel schadelijk voor de nieren. Tot hiertoe werd het onderzoek rond nierafwijkingen bij mensen met hiv vooral gevoerd in de geïndustrialiseerde landen. Dokter Kaswija voerde een studie uit in Tanzania, waarbij hij gegevens verzamelde via interviews met een standaard gestructureerde vragenlijst, fysisch onderzoek en laboratoriumtesten. In deze studie vond dokter Kaswija bij 294 patiënten met hiv-infectie de aanwezigheid van eiwitten in de urine bij 11,9% patiënten en bij 15% werd er een gestoorde nierfunctie gevonden. Verschillende risicofactoren die nierafwijkingen kunnen veroorzaken werden aangetoond: o.a. de ernst van de immune deficiëntie veroorzaakt door hiv en de ziektegraad van de patiënt. De meeste patiënten hadden echter geen nierklachten, waaruit dokter J.P. Kaswija besluit dat mensen met hiv systematisch zouden moeten worden onderzocht op aanwezigheid van proteïne in de urine via urineonderzoek met teststrook. Dit is immers een eenvoudige, goedkope test om een idee te krijgen over de nierfunctie van een patiënt. Hij raadt daarom ook terecht aan om deze onderzoeksmethode toe te passen bij de opvolging van personen met hiv in Afrika. Hierdoor zouden sommige nierafwijkingen vroegtijdig kunnen worden opgespoord en behandeld of doorverwezen naar meer gespecialiseerde gezondheidsinstellingen voor verdere opvolging.

 

verslag: Prof. Bob Colebunders, Eenheid Hiv-, Aids- & Soa-zorg, Instituut voor Tropische Geneeskunde, Antwerpen