Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Psychosociale effecten van seksueel misbruik bij kinderen in Ethiopië: implicaties voor preventie en interventies

Yemataw WONDIE YEHUALASHET researcher genomineerd
yematawondie@yahoo.com

°1974 Ethiopië
Doctoraat in de Psychologie, Universität Leipzig, Duitsland, 2010

Characterizing the Psychosocial Effects of Child Sexual Abuse in Ethiopia/Implications for Prevention and Intervention

De lage sociale status van vrouwen en meisjes is zowel een oorzaak als een gevolg van geweld in al zijn vormen. In de patriarchale cultuur in Ethiopië zijn vrouwen vaak slachtoffer van fysisch, seksueel en psychologisch geweld, met inbegrip van slagen, verkrachting, ontvoering, gedwongen huwelijken - ook op kinderleeftijd -, kinderprostitutie, vrouwenhandel en genitale mutilatie. Wereldwijd ging er in de laatste tien jaar meer en meer aandacht naar deze schadelijke praktijken die zonder meer een schending van de mensenrechten zijn. Weinig gegevens echter zijn beschikbaar over de situatie in Ethiopië, vandaar het belang van deze dissertatie van Dr. Y. Wondie Yehualashet. Hij heeft namelijk onderzoek verricht naar de grootteorde van het probleem in zijn land, alsook naar de onderliggende mechanismen en vooral naar de gevolgen van deze stille tragedie voor meisjes en vrouwen.
Hij heeft 318 meisjes opgevolgd die seksueel misbruikt waren als gevolg van vroegtijdig uithuwelijken, verkrachting en kinderprostitutie en hen vergeleken met 318 normale kinderen. De meisjes werden onderzocht aan de hand van een gestandaardiseerde methodologie om hun zelfwaarde en de traumatische gevolgen van hun situatie te meten. De resultaten van het onderzoek toonden duidelijk aan dat de misbruikte kinderen een erg lage zelfdunk hadden, hoog scoorden op de schaal van posttraumatische stress en sociale disfunctie. Het negatieve zelfbeeld en de trauma-ervaring waren sterker bij meisjes die slachtoffer waren van verkrachting en kinderprostitutie dan bij uitgehuwelijkte meisjes, die toch nog een beroep konden doen op een sociaal vangnet en maatschappelijk een zeker aanzien hadden, zolang ze de status van getrouwde vrouw hadden. Gescheiden of alleenstaande vrouwen stonden dan weer lager op de sociale ladder, met alle gevolgen van dien.
Op basis van zijn bevindingen heeft de auteur een aantal aanbevelingen geformuleerd voor verder onderzoek, maar ook aanbevelingen naar de lokale en internationale overheden om deze meisjes en vrouwen in Ethiopië beter te beschermen en kansen te geven om hun sociale status te verbeteren.


Verslag: Prof. M. Temmerman, Vakgroep Uro-gynaecologie, Universiteit Gent