Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Vergelijkende studie van de huidtuberculinetest bij melkvee in Noord-Ecuador in relatie tot risicofactoren voor rundertuberculose

Freddy PROANO PEREZ researcher genomineerd
freddyproanoperez@yahoo.com

°1973 Ecuador
Master in de Wetenschappen, Instituut voor Tropische Geneeskunde, Antwerpen, 2004

Comparative intradermal tuberculine test in dairy cattle in the north of Ecuador and risk factors associated with bovine tuberculosis

De stijgende vraag naar melk en melkproducten in Ecuador verhoogt het risico op tuberculosebesmetting bij de bevolking, maar ook bij de runderen, gezien de ontwikkeling van meer intensieve productiesystemen om aan de stijgende vraag te kunnen voldoen. Om de voedselveiligheid te kunnen garanderen, moet het melkvee dus tuberculosevrij gemaakt worden. Daartoe moeten de besmette runderen en bedrijven worden geïdentificeerd, en dus ook de risicofactoren voor ziekteoverdracht om de nodige beleidsbeslissingen te kunnen ontwikkelen. De hier voorgestelde studie beantwoordt aan deze doelstelling, doordat er een wetenschappelijk onderbouwde methodiek is ontwikkeld en gevalideerd.
Twintig melkveebedrijven met een totaal van 2.022 runderen werden bemonsterd voor het uitvoeren van de tuberculinetest. Aldus kon de prevalentie van tuberculose in verband worden gebracht met wat in het onderzoek geïdentificeerd werd als risicofactoren. Deze zijn lactatiestadium, kuddegrootte, aankoop van dieren, contacten met andere diersoorten, en de respectieve interactiefactoren. De gevonden prevalentie over beide onderzoeksjaren was gemiddeld 7,3%, variërend van 0,42% in kleine tot 8,53% in grote bedrijven. Naast bedrijfsgrootte, waren leeftijd en contacten met andere diersoorten de voornaamste risicofactoren, met interacties van de districten waar de bedrijven zich bevonden.
Met deze aanpak kan men dus de prevalentie van tuberculose in andere delen van Ecuador verder onderzoeken om beleidsbeslissingen te nemen voor het maximaliseren van voedselveiligheid betreffende melkproductie.


Verslag: Prof. R. Geers, Kwaliteitszorg dierproductie, Katholieke Universiteit Leuven