Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen


Voorstelling

De Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking werd in 1998 ingesteld als een initiatief van de Belgische Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking (DGD) in het kader van het sensibiliseringsbeleid rond internationale solidariteit. Hij wordt gefinancierd door de Belgische Ontwikkelingssamenwerking.

Doel van deze aanmoedigingsprijs is jonge mensen uit Noord en Zuid op een beslissend moment in hun leven uit te nodigen interesse op te brengen voor internationale samenwerking en zich na het voltooien van hun opleiding hiervoor verder te blijven engageren. De Prijs richt zich tot studenten en jonge wetenschappers. Zij kunnen meedingen naar een prijs op basis van een eindverhandeling op het niveau van licentie / Master of post-graduaat / Master na Master (2e of 3e cyclus), of op basis van een doctoraatsthesis of publicatie. Enkel werken die voldoende ontwikkelingsrelevant zijn komen in aanmerking: het werk moet een belangrijke bijdrage leveren tot kennis die kan worden ingezet bij het nastreven van duurzame ontwikkeling in het Zuiden. Deelname staat open zowel voor onderdanen uit de partnerlanden van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking als voor Belgen (of personen met recht op onbeperkt verblijf in België) .

De organisatie van de Prijs is toevertrouwd aan het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika in het kader van een samenwerkingsprotocol met DGD, dat verschillende activiteiten van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika op het vlak van ontwikkelingssamenwerking financiert.

De jury bestaat (o.a.) uit vertegenwoordigers van de Belgische universiteiten en van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Voor de beoordeling van de ingezonden werken wordt tevens een beroep gedaan op externe thematische experten.

Sinds editie 2010 zijn enkele belangrijke veranderingen ingevoerd. De Prijs is voortaan tweejaarlijks en georganiseerd rond een centraal thema dat vanuit verschillende  wetenschappelijke disciplines kan worden benaderd. De geografische focus is versterkt. Het aantal categorieën en laureaten is verminderd maar de prijs per laureaat sterk verhoogd.

De Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking bekroont telkens één laureaat in de volgende drie categorieën:


(1) studenten verbonden aan een universiteit/hogeschool/onderzoeksinstelling in een partnerland van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking op basis van een eindverhandeling van tweede of derde cyclus


(2) studenten verbonden aan een Belgische universiteit/hogeschool/onderzoeksinstelling op basis van een eindverhandeling van tweede of derde cyclus

(3) jonge onderzoekers verbonden aan een universiteit/onderzoeksinstelling in een partnerland van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking (die het merendeel van hun onderzoek uitvoerden in het Zuiden) op basis van hun PhD dissertatie of van een publicatie.In eerste instantie worden maximum 9 kandidaten genomineerd, verdeeld over bovenstaande 3 categorieën. De genomineerden worden naar België uitgenodigd voor deelname aan de 2e selectieronde die de 3 laureaten aanduidt. De genomineerden nemen ook deel aan de internationale themadag, georganiseerd in het kader van de prijsuitreiking.

De prijs per laureaat bestaat uit een kredietlijn van 5000€ voor studenten (2 laureaten) en van 15000€ voor onderzoekers (1 laureaat). Deze kredietlijn kan worden aangewend voor de voortzetting van onderzoeksactiviteiten of de uitbouw van een loopbaan (deelname aan congressen, opleidingen,..).