Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Interview met Sarah Haesaert

Sarah Haesaert schreef haar masterthesis in de DR Congo. Ze bestudeerde hierbij de identificatie, het gebruik en het socio-economische belang van wilde eetbare planten bij het Turumbuvolk.
Op dit moment bestudeert zij de rol van urbanisatie en industrialisatie in riviervervuiling in Vietnam. In dit nieuwe project probeert ze de bronnen van vervuiling te identificeren en hoopt ze efficiënte systemen te vinden om vervuild water te zuiveren.
Ze geeft ons hier meer uitleg over de mogelijkheden die de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking haar geboden heeft.


Op 24 maart 2010 won je de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Welke stappen heb je eerst ondernomen om je project te ontwikkelen?

Voor mijn specialisatie moest ik een thesis maken, die ik in België plande. Na het winnen van de Prijs, kon ik de kredietlijn gebruiken voor een thesis in het buitenland. Ik contacteerde bijgevolg mijn promotor om te discussiëren over de mogelijkheden om thesisonderzoek te doen in een ontwikkelingsland.


Je ontving een kredietlijn van 5000€. Welke concrete activiteiten heb je met dit budget ondernomen?

Deze kredietlijn stelde me in staat mijn studies (milieucoördinatie en aggregaatsdiploma) te financieren.
Daarnaast ben ik voor mijn thesis naar Vietnam getrokken en, samen met de University of Hanoi, hebben we gewerkt aan een project rond waterbehandeling. Ik kon de kredietlijn gebruiken om deze kosten te dekken.


Wat zijn de volgende stappen om uw project uit te voeren?

In de eerste plaats zal ik mijn thesis schrijven en daarin de resultaten van mijn onderzoek in Vietnam verwerken.
Ik heb me ook gerealiseerd dat taal een heel belangrijk gegeven is, in het bijzonder om met de lokale bevolking te discussiëren en om wetenschappelijke papers te schrijven. Ik wil absoluut in ontwikkelingslanden blijven werken en zal daarom talen leren (Spaans) of onderhouden (Frans, Engels) door cursussen te volgen.


Heeft jouw deelname aan de Prijs je link met de Belgische Ontwikkelingssamenwerking versterkt?

Ja.

Denk je dat deze Prijs een langetermijneffect zal hebben op jouw wetenschappelijke carrière?

Ja. Het stelde me in staat om voor de ontwikkelingssamenwerking te blijven werken. Ik heb nu meer ervaring door te werken in ontwikkelingslanden. Ik heb ook meer ervaring met andere onderwerpen, zoals waterbehandeling. Deze ervaring en kennis zijn een heel belangrijke factor voor een toekomstige wetenschappelijke carrière, zowel op het niveau van de universiteit, research als in privé-firma’s.


Zou je ons een korte beschrijving kunnen geven van je project?

Door enkele organisatorische problemen ter plaatse, is het onderwerp van mijn thesis, in samenspraak met mijn promotor, verschillende keren moeten afwijken van het oorspronkelijke onderwerp. Flexibel zijn is nu eenmaal noodzakelijk als je in ontwikkelingslanden onderzoek wilt voeren…
Ik heb ook nog geen duidelijke formulering en resultaten aangezien ik nog lange tijd bezig zal zijn met schrijven…

In Vietnam worden de meeste rivieren bedreigd als gevolg van de snelle socio-economische ontwikkelingen in de voorbije decennia; veel rivieren zijn verstoord door verstedelijking, industrialisatie. Vietnam is de tweede grootste rijstproducent van de wereld en heeft een intensieve landbouw. Hiervoor worden enorme hoeveelheden meststoffen en pesticiden gebruikt, die ook in het water terechtkomen. De bescherming van zoetwatervoorraden van goede kwaliteit is een belangrijk maatschappelijk thema geworden.

Er werd onderzoek gedaan in Noord-Vietnam. De onderzoeksvragen zijn:
- Wat zijn de voornaamste oorzaken/bronnen van waterpollutie?
- Welke systemen voor rechtstreekse en onrechtstreekse waterzuivering worden reeds toegepast in Noord-Vietnam?
- Welke systemen zouden nog potentieel kunnen hebben in Noord-Vietnam?
- Is er een verband tussen het voorkomen van malaria en de waterkwaliteit?
• Indien ja, welke maatregelen kunnen worden genomen om malaria terug te dringen (bufferzones, …?) ?
- Gevalstudie: rijstterrassen, installeren wetland onderaan de terrassen
• Welke eindkwaliteit voor water is wenselijk?
• Wat zijn de parameters om een wetland te installeren?
• Hoe groot moet het wetland zijn voor die bepaalde parameters?