Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Aantekeningen betreffende Baale (Moges Yigezu & Gerrit J. Dimmendaal)

Moges YIGEZU researcher laureaat
myigezu@ulb.ac.be

°1960 Ethiopië
Master in linguïstiek, Addis Ababa University, Ethiopië, 1993

Notes on Baale (Moges Yigezu & Gerrit J. Dimmendaal)

"Notes on Baale" is gepubliceerd in volume 13* van de Nilo-Saharan Linguistic Analyses and Documentation, gewijd aan de Surmische talen en culturen. Het artikel, waarvan Moges Yigezu de eerste auteur is, geeft fundamentele ethno-linguistieke informatie over Baale, een taal gesproken door ongeveer 9000 mensen in de grensstreek tussen Ethiopië en Soedan, en talen in de naburige gebieden. Het is gebaseerd op linguïstisch veldwerk verricht onder moeilijke omstandigheden.
Het wetenschappelijk onderzoek van de regionale en lokale talen vormt een belangrijke voorwaarde voor de verbetering van het onderwijsmateriaal in een land als Ethiopië, met meer dan 80 talen. De belangrijke rol die de linguïstiek kan spelen in de sociale ontwikkeling wordt erkend door de Ethiopische regering, voor wie het geven van basisonderwijs in de moedertaal één van de prioriteiten is.
De linguïstische basisbeschrijving van de fonologie en de morfologie van de Baale-taal, voorgesteld in het artikel, kan bijgevolg in hoge mate praktisch toepasbaar zijn bij het opstellen van een orthografie, van leermateriaal en van woordenboeken. Hetzelfde geldt voor het Baale-Engels-Amharic woordenboek, dat Moges Yigezu momenteel aan het samenstellen is samen met Gerrit J. Dimmendaal van de Universiteit van Leiden (Holland), die ook de tweede auteur is van het artikel in kwestie.
*dit volume bevat een tweede atikel geschreven door M. Yigezu "Women in society and female speech among the Suri of Southwestern Ethiopia"