Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Bijdrage tot de studie van de ontstekingswerende eigenschappen van de etherische oliën van Cymbopogon citratus en Eucalyptus citriodora /In vivo studie bij de Wistar rat

Judith Fifamin AHOUNOU student laureaat
judifam@yahoo.fr

°1977 Benin
Master’s in farmacologie, Université d’Abomey-Calavi, Benin, 2001

Contribution à l'étude des propriétés anti-inflammatoires des huiles essentielles de Cymbopogon citratus et d'Eucalyptus citriodora/ Etude in vivo chez le rat Wistar

Cymbopogon citratus en Eucalyptus citriodora worden op tal van plaatsen in Benin aangetroffen. Hun etherische oliën kunnen worden gebruikt in de geneeskunde en de farmacie, alsook in de productie van zeep en cosmetica. In dit werk werden de anti-inflammatoire eigenschappen van deze oliën bestudeerd bij de Wistar rat. In eerste instantie werd de chemische samenstelling ervan nagekeken aan de hand van de scheidingstechniek gaschromatografie. Dit is belangrijk om het testobject te karakteriseren. Vervolgens werden de oliën oraal toegediend aan Wistar ratten in toenemende doses, met de bedoeling de toxische drempel te bepalen. De ontstekingswerende eigenschappen werden bekeken in een preventief en curatief experiment. Ook werd de pijnstillende en koortswerende activiteit vergeleken met deze van aspirine. Ten laatste werd de mobiliteit van de ratten na toediening van de oliën opgevolgd. In conclusie kan worden gesteld dat deze oliën ontstekingswerende eigenschappen hebben die vergelijkbaar zijn met deze van de salicylaten. Uit de toxiciteitstesten kan worden afgeleid dat orale dosissen van drie druppels, drie maal per dag, niet gevaarlijk zijn voor een gemiddelde volwassen persoon. Het werk werd degelijk uitgevoerd met nochtans eenvoudige middelen.
De ontwikkelingsrelevantie van deze studie situeert zich op verschillende vlakken. Enerzijds is de volksgezondheid in ontwikkelingslanden bijzonder gebaat bij het op zoek gaan naar werkzame geneesmiddelen van plantaardige oorsprong. Deze vormen immers een goedkoop alternatief voor geneesmiddelen van synthetische oorsprong. Zeker in de ontwikkelingslanden is er nog een enorm potentieel aan planten aanwezig en kan deze biodiversiteit nog verder worden gevaloriseerd. Ook het sportieve milieu kan deze anti-inflammatoire producten nuttig gebruiken. Er is bovendien een economisch aspect. Men zou namelijk op vrij eenvoudige wijze deze planten kunnen gaan kweken en de vluchtige oliën ervan winnen, om ze te verwerken in farmaceutische toedieningsvormen met aanvaardbare prijs, en zo het inkomen van de mensen en het land op te waarderen.
 

verslag door Prof. Dr. Ann Van Schepdael, Laboratorium voor Farmaceutische chemie en analyse van geneesmiddelen, Katholieke Universiteit Leuven