Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Biobeschikbaarheid van zware metalen in vervuilde uitgebaggerde sedimenten: implicaties voor fytoremediëring

Sanjay LAMSAL student laureaat
sanjaylamsal@yahoo.com

°1975 Nepal
Bachelor's in landbouwwetenschappen, Tribhuvan University, Nepal, 1998

Bioavailability of heavy metals in contaminated dredged sediments: Implications for Phytoremediation

De thesis van S. Lamsal geeft een zeer boeiende uiteenzetting van de problematiek verbonden aan de zware metalenproblematiek in bodem en slib. De uiteenzetting over de relevantie van het onderzoek en de opbouw van de ervaring met betrekking tot de situatie in Nepal waren zeer duidelijk en bondig beschreven. Vooral de geïntegreerde aanpak door het meten van verschillende fysische en chemische parameters is zeer interessant en kan in de toekomst verder worden uitgebouwd. Vooral ook de aanpak naar het begrip biobeschikbaarheid vormt een belangrijke troef naar de echte risico-inschatting van zware metalen in bodems en slib.
Dit is een boeiende thesis, correct uitgevoerd, vlot geschreven en overzichtelijk voorgesteld met een grote waarde, zeker qua opleiding, van de student, gericht op de problematiek verbonden aan zware metalenvervuiling in Nepal. Het moet gezegd dat deze vervuiling al of niet afkomstig is van industrie, maar ook van natuurlijke oorsprong kan zijn.
Daarom wordt dan ook voorgesteld om vanuit de opgedane ervaring en kennis de problematiek in de toekomst verder uit te diepen en bijvoorbeeld te richten op de problematiek van arseenvervuiling in het grondwater (= drinkwater), hetgeen een probleem vormt in de regio en vooral reeds in Bangladesh en Pakistan bekend is. De voorgestelde aanpak met wetlands is een zeer geschikt systeem voor een land als Nepal. Met wetlands worden immers zo natuurlijk mogelijke systemen aangewend die een milieu creëren dat optimaal werkt voor de immobilisatie van zware metalen, vooral door een microbiële en plantengedreven sturing van redoxpotentiaal en pH.
Met deze erkenning willen we dan ook aan S. Lamsal een steun in de rug geven om dit verder uit te bouwen naar de problematiek van zware metalen en metalloïden in zijn land.

verslag door Dr. Ludo Diels, Milieutechnologie, Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek, Mol