Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

De crisis van het rurale microkrediet in de Cusco-regio (Peru)/Institutionele analyse, tevredenheids- en sociaal-politiek onderzoek

Aurore DE CROMBRUGGHE student laureaat
aurore_decrom@yahoo.com

°1978 België
Ingenieur bedrijfskunde, Université Catholique de Louvain, 2001

La crise du microcrédit rural dans la région de Cusco (Perou)/Analyse institutionnelle, de satisfaction et socio-politique

De laureate bestudeerde het functioneren van drie microkredietinitiatieven in de regio Cusco, Peru. Twee van de drie verkeerden in een levensbedreigende crisis omdat de meerderheid van de klanten weigerden terug te betalen. Het onderzoek richtte zich op de oorzaken van deze crisis en van daaruit op de vraag of de grote verwachtingen m.b.t. rurale armoedebestrijding door microkrediet wel gerechtvaardigd zijn.

De studie betreft concreet een comparatief onderzoek naar de determinanten van de (niet-)terugbetaling bij de drie systemen. Hierbij was er aandacht voor het management en de financiële technologie van de kredietsystemen. Via een representatieve enquête werd er ook gepolst naar de (on)tevredenheid van de klanten. Het onderzoek liet toe verschillende factoren te identificeren die tot de crisis hebben bijgedragen. Zo waren er bijvoorbeeld problemen met de aard van de financiële producten (onaangepaste bedragen en termijnen) en werden leningen dikwijls te vlot vernieuwd zodat nieuwe leningen dienden om oude onbetaalde leningen af te betalen.

Twee factoren uit de diagnose springen echter in het oog. Een eerste factor is de hoge penetratiegraad (proportie van klanten op de totale bevolking in de dorpen) van de kredietsystemen in crisis. Dit gegeven hangt samen met de ‘collectieve’ aard van de Andesgemeenschappen én met de selectie van de klanten door de gemeenschap zelf. Hierdoor is een rigoureuze individuele selectie van klanten onmogelijk. Bij problemen nadien heb je ook al vlug een negatieve collectieve mobilisatie tegen de vreemde kredietverlener én dus weinig mogelijkheden om individuele klanten onder druk te zetten. Een tweede factor zijn de vele klachten over de hoge interestvoet (30-40% op jaarbasis in dollars). Dit betekent dat vele arme Andesproducenten deze – voor de rendabiliteit van de kredietsystemen noodzakelijke interestvoet – niet kunnen betalen. Hierdoor sluiten ze zich uiteraard ook vlugger aan bij de collectieve mobilisatie tegen de vreemde ‘woekeraars’.

Uit deze en andere onderzoeksresultaten besluit de laureate dat er vragen moeten worden gesteld bij het té grote optimisme over het potentieel van armoedebestrijding van rurale microkredieten. Microkrediet is zeker niet het enig zaligmakende antwoord. Ook is het duidelijk dat de articulatie van een kredietsysteem met de lokale gemeenschap nood heeft aan een gedetailleerde culturele analyse om een bedrijfsmatig werkbare sociale interface uit te bouwen.

verslag door Prof. Dr. Johan Bastiaensen, Instituut voor Ontwikkelingsbeleid- en beheer, Universiteit Antwerpen