Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

De determinanten van participatie aan lokale ziekteverzekeringssystemen/Studie toegepast op de mutualiteit Leeré Laafi Bolem van Zabré/Burkina Faso

François DUBOIS student laureaat
frdub77@yahoo.fr

°1977 België
Landbouwkundig ingenieur, Université Catholique de Louvain-la-Neuve, 2000

Les déterminants de participation aux mutuelles de santé/Etude appliquée à la mutuelle Leeré Laafi Bolem de Zabré/Burkina Faso

De gebrekkige toegankelijkheid is wellicht het meest fundamentele probleem van de gezondheidszorg in ontwikkelingslanden in het algemeen, en in subsaharaans Afrika in het bijzonder. De oorzaken zijn multipel. Eén ervan is een problematische financiële toegankelijkheid.
De uitbouw van mutualistische financieringssystemen, gebaseerd op verzekering én solidariteit, is één van de meest in het oog springende strategieën die de laatste jaren ontwikkeld werden om daar het hoofd aan te bieden. Vandaag rijzen kleine mutualiteiten dan ook als paddestoelen uit de grond, zeker in West-Afrika. Toch blijft die dynamiek met een aantal belangrijke problemen worstelen. Het is inderdaad zo dat de dekking van dergelijke vernieuwende betalingssystemen (voorlopig) nog relatief beperkt blijven. Het is dan ook bijzonder relevant om onderzoek te doen naar de redenen waarom sommigen zich aansluiten bij die systemen, en waarom anderen verkiezen om dat niet te doen.
Dit is precies wat François Dubois gedaan heeft in zijn onderzoek. Hij vergelijkt de leden en de niet-leden van de mutualiteit Leeré Laafi Bolem (Burkina Faso) aan de hand van een aantal demografische, sociale en economische eigenschappen. Hij doet dit op een rigoureuze en wetenschappelijk onderbouwde wijze, waarbij hij op zowel kwalitatieve als kwantitatieve methodes een beroep doet. Het werk van Dubois is, bij mijn weten, één van de weinige bestaande studies waar gepeild wordt naar de determinanten van aansluiting – en niet-aansluiting – van Afrikaanse huishoudens bij een mutualiteit.
De conclusies van deze studie zijn bovendien belangwekkend. Eén ervan is dat duidelijk aangetoond wordt dat het in het geval van de mutualiteit Leeré Laafi Bolem niet de armsten in de bevolking zijn die ervan gebruikmaken. De studie bevestigt de stelling dat mutualistische systemen niet noodzakelijk een oplossing bieden voor de problemen van financiële toegankelijkheid van de allerarmsten in de Afrikaanse samenleving.

verslag door Dr. B. Criel, Departement Volksgezondheid, Instituut voor Tropische Geneeskunde, Antwerpen