Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

De impact van technologie op de tarweproductie in de Bale hooglanden van Ethiopië: het geval van kleine familiale boeren

Mengistu KETEMA AREDO student laureaat
mengistuket@yahoo.com

°1973 Ethiopië
Master’s in Landbouweconomie, Alemaya University, Ethiopië, 2003

Impact of Technology on Wheat Production in Bale Highlands, Ethiopia: The Case of Smallholder Farmers

Het betreft hier een M.Sc. thesis geschreven aan de Alemaya universiteit in Ethiopië. Ethiopië is een land dat kampt met grote armoede en periodieke hongersnoden. Het ontvangt regelmatig grote hoeveelheden voedselhulp. Vooral de voedselproductie in Ethiopië zelf moet omhoog en deze moet veel stabieler worden.
Na een uitgebreide en waardevolle literatuurstudie heeft Mengistu Ketema Aredo in zijn thesis gegevens verzameld bij 60 boeren die oude tarwevariëteiten telen en bij 62 boeren die nieuwe, verbeterde variëteiten verbouwen in de Bale hooglanden. Een diepgaande econometrische analyse wordt op deze dataset toegepast, met een schatting van Cobb-Douglas productiefuncties. Hierbij wordt de totale verandering in productiviteit ontleed in zijn bepalende componenten. Hieruit blijkt dat 55% van de productiviteitsverschillen kunnen worden toegeschreven aan de nieuwe tarwevariëteiten (24%) en de geassocieerde inputs (31%) – voornamelijk herbiciden en meststoffen (15,5% en 11%). Met de nieuwe variëteiten en inputs produceerden de boeren gemiddeld 925 kg tarwe meer per ha, niet zoveel op het eerste zicht maar zeer significant in Ethiopië, daar aldus ook een besparing van Birr 279 per ha (Euro 28) kan worden gerealiseerd. Met de nieuwe variëteiten zonder de geassocieerde inputs wordt nog steeds 400 kg tarwe meer geproduceerd. Dit toont het belang aan van landbouwkundig onderzoek.
In zijn thesis besteedt Mr. Ketema Aredo ook veel belang aan de institutionele factoren die de landbouwproductie beperken, de prijzen van tarwe en inputs, het gebrek aan verbeterd zaaizaad en meststoffen.
Hij besluit met belangrijke beleidsaanbevelingen en benadrukt dat verbeterde landbouwtechnologie en instellingen de sleutel zijn voor voedselzekerheid en armoedebestrijding in Ethiopië.
 

verslag door Prof. Dr. Eric Tollens, Centrum voor Landbouw- en Voedseleconomie, Katholieke Universiteit Leuven