Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

De invloed van het financieel systeem op de economische groei van de ontwikkelingslanden

Stijn VAN NIEUWERBURGH unknown (1998 only) laureaat


°1976 België
Licentiaat economische wetenschappen, Universiteit Gent, 1998

The Relationship between Financial Intermediation and Economic Growth in Developing Countries

Deze eindverhandeling, gesteund op een stevige bibliografie, beoogt de invloed aan te tonen van de kwaliteit van het financieel systeem op de economische groei van de ontwikkelingslanden. Dit systeem moet terzelfdertijd passen in het kader van de wereldeconomie en sociaal aanvaardbaar zijn (zie de Grameen-Bank). Dergelijke efficiënte financiële structuren vereisen macro-economische stabiliteit, controle op het functioneren van de regels en een harmonieuze inpassing in het internationale financiële systeem. De regering moet oog hebben maar niet vatbaar zijn voor corruptie. Het is weliswaar duidelijk dat financiële ontwikkeling echt de drijvende kracht tot economische groei kan zijn, maar het is niet uitgesloten dat het omgekeerde eveneens waar is.
De huidige crisissen in Azië en Rusland tonen aan dat de financiële ontwikkeling zonder deze voorafgaande voorwaarden integendeel een zware economische en sociale terugval veroorzaakt.