Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

De ontdekking van de civiele maatschappij in Oost-Europa (Roemenië) en in subsaharaans Afrika (Bénin)

Gautier PIROTTE researcher laureaat
gautier.pirotte@ulg.ac.be

°1978 België
Licentie in de sociologie, Université de Liège, 1996

L'invention des sociétés civiles en Europe de l'Est (Roumanie) et en Afrique subsaharienne (Bénin)

De literatuur over democratische transitieprocessen is zeer breed en uitgebreid. Niettemin gebeurt het niet vaak dat er "gebiedsoverschrijdende" analyses worden gemaakt. Europese, Latijns-Amerikaanse, Aziatische of Afrikaanse transities worden regelmatig onderling vergeleken, maar vrijwel nooit met elkaar. Dat alleen al maakt deze studie origineel.
Gautier Pirotte vergeleek het proces van democratische transitie in Roemenië en Benin. Wat vooreerst opvalt, zijn de belezenheid en eruditie van de auteur. Hij combineert zonder veel moeite literatuur uit uiteenlopende wetenschappelijke disciplines en tradities. De vergelijkende aanpak van twee ogenschijnlijk zeer verschillende situaties getuigt van durf. Omdat de auteur zich toespitst op een zeer specifieke thematiek – de rol van de civiele maatschappij – slaagt hij er niet alleen in deze analyse tot een goed einde te brengen, maar ook conclusies te formuleren die relevant zijn voor de ontwikkelingsproblematiek.
De auteur maakte een zeer gedegen analyse – zowel theoretisch als empirisch – van het concept civiele maatschappij; een concept dat aan de grondslag ligt van zeer veel ontwikkelingsprojecten en dat vaak ook weinig doordacht wordt gebruikt. De waarde van deze thesis voor het ontwikkelingsbeleid is dan ook dubbel. Enerzijds is er de theoretische duiding en relativering van het cruciale concept civiele maatschappij. Anderzijds zijn er minstens twee relevante empirische conclusies. Eén, de zgn. civiele maatschappij is in de bestudeerde landen geen "tegenmacht" meer, maar eerder een geheel van organisaties dat taken vervult die niet zo verschillend zijn van die van de overheid. Twee, de zgn. civiele maatschappij is geen representatieve afspiegeling van de samenleving, maar vormt misschien zelfs eerder een nieuwe elite.
‘L'invention des sociétés civiles en Europe de l'Est (Roumanie) et en Afrique subsaharienne (Bénin)’ is een zeer interessant werkstuk: gedurfd, getuigend van een breed opzet, van rijpheid, van beheersing van de literatuur. Mogelijk had het werk nog aan diepgang gewonnen bij een scherpere aflijning van het onderwerp en de vraagstelling. Met het oog op de thematiek van het ontwikkelingsbeleid vormt het proefschrift niettemin een welkome aanvulling en nuancering bij de heersende opvattingen ten aanzien van de rol, de positie en de functie van de civiele maatschappij.

verslag door Prof. Dr. P. Stouthuysen, Vakgroep Politieke Wetenschappen, Vrije Universiteit Brussel