Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

De ontwikkeling van een recirculatiesysteem voor de massakweek van de rotifeer Brachionus plicatilis

Gede SUANTIKA researcher laureaat
gsusantika@bi.itb.ac.id

°1970 Indonesië
Master's in biologie, aquatische ecologie, Institute of Technology Bandung, Indonesië, 1997

Development of a Recirculation System for the Mass Culturing of the rotifer Brachionus plicatilis

Het onderzoek van Gede Suantika richt zich op de teelt van kleine planktonische organismen (rotiferen) die als voedsel worden gebruikt in de kweek van larvale vis en garnalen. Het onderzoek handelt meer specifiek over de ontwikkeling van een recirculatiesysteem voor de massakweek van de rotifeer Brachionus plicatilis. In Zuidoost-Azië heeft de teelt van tijgergarnaal (scampi) de voorbije 10 jaar een enorme vlucht genomen, en is in verscheidene landen een significante factor geworden voor de economie van het betreffende land. Eén van de grootste kostenposten in de productie van garnalen, is de opkweek van de jonge stadia, en dat heeft vooral te maken met de hoge kost van voedering, omdat het voedsel uit levende prooidiertjes bestaat dat ook, en vaak onder zeer moeilijke omstandigheden, moet worden gekweekt.De kandidaat introduceert nu westerse technologie die de mogelijkheid opent om op een veel rendabelere manier die voedselorganismen te produceren. De technologie die hij daarbij ontwikkelt, is weliswaar hoogtechnologisch en innovatief, maar tegelijk eenvoudig toe te passen in ontwikkelingslanden: zowel engineerings-, waterkwaliteits-, zoötechnische als bedrijfseconomische aspecten zijn onderzocht. In principe wordt geen ingewikkelde elektronica gevergd maar bevinden de toegepaste technieken zich op het niveau van pompen, en dito randapparatuur, die overal te verkrijgen is. Het hoogtechnologische ligt vooral in de kennisintensiteit die vereist wordt bij de ontwikkeling van deze technologie. Met deze studie wordt niet alleen een techniek ontworpen die bruikbaar is, maar krijgt een land zoals Indonesië ook de nodige technologische kennis in huis.
Het onderzoek is origineel o.a. door de analyses van de microbiële biota in deze recirculatiesystemen.

verslag door Prof. Dr. J. Verreth, Leerstoelgroep visteelt en visserij, Wageningen Universiteit, Nederland