Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Ecopolitieke problemen in het stroomgebied van de Ganges

Ad THOEN student laureaat
ad_thoen@hotmail.com

°1979 België
Licentie in de geografie, optie sociale en economische geografie, Universiteit Gent, 2001

Ecopolitieke problemen in het stroomgebied van de Ganges

In het stroomgebied van de Ganges doet zich een aanslepend low-intensity conflict voor tussen India en Bangladesh. In 1976 begon India aan de bouw van de Farakka-barrière op de Ganges om water af te leiden naar de haven van Calcutta en zo een permanente bevaarbaarheid te garanderen. Hierdoor vermindert echter de inkomende waterhoeveelheid in Bangladesh. Bovendien is er sprake van toenemende vervuiling waardoor het conflict nog verscherpt.
In het kader van zijn scriptie ondernam Ad Thoen terreinwerk in Bangladesh en India en deed hij een uitgebreide literatuurstudie over de waterproblematiek. Hij verbindt daarbij drie aspecten: de waterkwantiteit (de sociaal-economische waterverdeling), de waterkwaliteit (het ecologische aspect) en de bilaterale politiek van India en Bangladesh (het politieke aspect). De studie kent dan ook een interdisciplinaire benadering van de problematiek en zoekt naar de onderlinge relaties tussen de drie aspecten.
Het garanderen van een voldoende toevoer van niet-vervuild rivierwater is niet enkel van levensbelang voor India en Bangladesh, maar voor alle bevolkingsgroepen en voor de socio-economische ontwikkeling van alle landen op deze aarde. Overal ter wereld zien we het fenomeen dat de grenzen van stroomgebieden niet samenvallen met landsgrenzen en het besef groeit dat het beheer van stroomgebieden zelden op een nationaal niveau kan worden georganiseerd. De internationale aandacht voor de problematiek van grensoverschrijdende rivieren is de laatste jaren dan ook toegenomen, maar resulteerde nog niet in een internationaal aanvaarde wetgeving of reglementering voor het oplossen van conflicten in dergelijke stroomgebieden.
Het onderzoek dat Ad Thoen heeft uitgevoerd biedt een inzicht in de complexe conflictsituatie waarin India en Bangladesh verwikkeld zitten. De auteur krijgt een rijk beeld van de situatie door het inzamelen van een grote hoeveelheid origineel materiaal ter plaatse, wat een grondige analyse van de problematiek mogelijk maakt. Het lezen van dit werk geeft dan ook een goed inzicht in de mechanismen die werken in dit specifieke waterconflict. Het werk kan dan ook een steentje bijdragen bij het voorkomen en oplossen van internationale conflicten in grensoverschrijdende stroomgebieden.

verslag door Dr. D. Devuyst, Gastprofessor in de Vakgroep Menselijke Ecologie en Milieucoördinator, Vrije Universiteit Brussel