Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Een ergonomische aanpak van de studie en van de verbetering van de arbeidsomstandigheden in de traditionele rurale landbouw. Gevalstudie in een regio van Zuid-Cameroun

Roger TJEKA student laureaat


°1963 Kameroen
Dokter in de geneeskunde, Université de Liège, 1993

Application de la démarche ergonomique à l'étude et à l'aménagement des conditions de travail dans l'agriculture rurale traditionnelle. Etude de cas dans une région du Sud du Cameroun

In de traditionele rurale landbouw, zoals die bedreven wordt in Sub-Sahara Afrika en vele andere ontwikkelingslanden, zijn de arbeidsomstandigheden, door gebrek aan mechanisatie, zeer slecht : gebruik van rudimentaire ambachtelijke werktuigen en van de handen, oncomfortabele werkhouding met risico op problemen van spieren en skelet. Met een goede kennis van de gepaste wetenschappelijke methodes beschrijft en analyseert Roger Tjeka de arbeid van boeren in ruraal Afrika en evalueert hij de globale fysische belasting ervan. Deze belasting - gemiddeld zwaar te noemen - hangt niet alleen af van de werkhoudingen die worden aangenomen, op hun beurt bepaald door de arbeidstechnieken en de gebruikte werktuigen, maar ook van de klimatologische omstandigheden. De auteur heeft ook aandacht voor de invloed van de lokale socio-culturele context op de problematiek van de werkhouding van vrouwen en mannen in de traditionele Afrikaanse landbouw. Vanuit een goed aanvoelen van de betrokken landbouwers, weet Roger Tjeka duidelijk welke conclusies en maatregelen in de praktijk vertaald kunnen worden.
Gebruik makend van argumenten uit de ergonomie wil deze studie ertoe bijdragen dat de lokale bevolking zich bewust zou worden van de veiligheids- en gezondheidsaspecten van hun arbeid. Zij wil oproepen tot een systematisch opsporen van risicofactoren. Bovendien doet de auteur enkele voorstellen tot verbetering van de algemene arbeidsomstandigheden (o.a. een vrij eenvoudige techniek om een slechte werkhouding bij te sturen). Bovenal is de auteur erin geslaagd aan te tonen dat de ergonomie in ruraal Afrika - misschien nog meer dan in de ontwikkelde landen - een onontbeerlijk instrument is om het welzijn van de bevolking te verhogen via beperking van de gezondheidsrisico's, en het ontwikkelen van een grotere efficiëntie en productiviteit.

verslag o.b.v. commentaren door Prof. Dr. Arthur Spaepen, Departement Kinesiologie, Katholieke Universiteit Leuven, en door Dr. Bart Criel, Instituut voor Tropische Geneeskunde, Antwerpen