Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Erfrechtpraktijken voor landbouwgronden in de Andesgemeenschappen (Peru)

Tatiana GOETGHEBUER student laureaat
tatiana.goetghebuer@fundp.ac.be

°1977 België
Maîtrise in economie, Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix, Namen, 2002

Règles d’Héritage de la Terre dans les Communautés Andines (Pérou)

Toegang tot landbouwgronden is voor een groot deel van de bevolking in ontwikkelingslanden essentieel voor haar overleving. Met haar eindwerk heeft de auteur een aanzet gegeven tot een beter en wetenschappelijk onderbouwd inzicht in de mechanismen die de overdracht van het gebruiksrecht tussen ouders en kinderen in de tijd en in verschillende agro-ecologische zones in traditionele gemeenschappen in Zuid-Peru regelen.
Haar openheid voor andere culturen en mensen met een totaal andere leefwijze zorgde ervoor dat ze werd opgenomen in het dagelijkse leven van de drie geselecteerde gemeenschappen, hetgeen haar toeliet op de juiste manier de juiste vragen te stellen aan de juiste personen. Met veel inzet, precisie en doorzettingsvermogen is de auteur erin geslaagd voldoende betrouwbare gegevens te verzamelen om de gebruiken inzake overdracht van het gebruiksrecht van de gemeenschapsgronden voor en na de dood van de ouders te kunnen beschrijven.
De gegevens tonen aan dat het basisprincipe “elk kind heeft gelijke rechten” bij het verdelen van het gebruiksrecht van gemeenschapsgronden stilaan onder druk komt te staan.
De mogelijke invloed van verschillende factoren, zoals afstand van grotere stedelijke centra, migratie, het onderwijsniveau van de kinderen, de bodemvruchtbaarheid, het geslacht van de kinderen en de toenemende trend naar de facto privatisering van de gemeenschapsgronden, werden rigoureus geanalyseerd en geven enkele indicaties inzake de oorzaken van de frequenter voorkomende ongelijke verdeling tussen de kinderen onderling.
De studie bevat aanwijzingen dat meer en meer een onderscheid wordt gemaakt tussen de kinderen die in de gemeenschap blijven en diegene die naar de stad gaan en dat meisjes, met de tijd en door de veranderingen in de Peruaanse maatschappij, minder gelijk behandeld worden.
Verder onderzoek om de vastgestelde indicaties wetenschappelijk en op een grotere schaal te onderbouwen of te ontkrachten zou moeten mogelijk worden gemaakt. Het tijdig onderkennen van wijzigingen in de erfrechtpraktijken is namelijk cruciaal voor de beleidsverantwoordelijken in de ontwikkelingslanden.
 

verslag door Mw. Renata Vandeputte, Strategie Milieu en Duurzame Ontwikkeling, Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking