Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Evaluatie van het jodiumgehalte bij vrouwen

Dona Lalani Lekha MUNASINGHE student laureaat
dllmunashinghe@yahoo.com

°1978 Sri Lanka
Bachelor in voedingsleer, Wayamba University of Sri Lanka, 2004

Iodine Status Assessment in Females (ISAF)

Het gebrek aan jodium vormt een van de meest verspreide voedingsproblemen in de wereld. Het leidt niet alleen tot endemische struma en cretinisme maar bij kinderen ook tot achterstand in groei, mentale ontwikkeling en leervermogen, en dit zelfs bij een licht jodiumtekort. De verrijking van zout met jodium bleek een gemakkelijk toepasbare, goedkope en zeer efficiënte maatregel te zijn en heeft op die manier miljoenen personen beschermd. Maar de jodering van zout moet op een goed gecontroleerde wijze gebeuren.
Sri Lanka is overgegaan tot de jodering van zout in 1995, zonder – zo lijkt het – voldoende controle. Het is die hypothese die deze jonge onderzoekster heeft willen verifiëren. Zij toont in haar studie aan dat een groot aandeel stalen van zouten die bestemd zijn voor de normale consumptie jodiumgehaltes hebben die ofwel te laag ofwel te hoog zijn. In het laatste geval worden soms toxische niveaus bereikt. Deze waarneming, samen met de aanwezigheid van een teveel aan jodium in de urinestalen van een relevant aantal jonge vrouwen (de meest kwetsbare groep) lijkt te bevestigen dat de zoutjodering in het land onvoldoende wordt gecontroleerd. Dit zou heel zware – en zelfs dodelijke – gevolgen kunnen hebben voor de gezondheid.
De staalname is enkel representatief voor de bestudeerde regio, maar indien andere studies tot gelijkaardige resultaten zouden leiden, zou de regering drastische maatregelen moeten nemen om de jodering te controleren en zo de gezondheidsproblemen te vermijden die er een gevolg kunnen van zijn: hypo-thyroïdie en vooral hyper-thyreoïdie, die soms een hartkwaal kan veroorzaken.
Rekening houdend met het feit dat er bij officiële instanties op internationaal niveau stemmen gerezen zijn – vaak tevergeefs – om een betere controle van de zoudjodering te eisen, levert dit origineel en goed uitgevoerd werk een belangrijke bijdrage tot een pertinente ontwikkelingskwestie.
 

Verslag: Prof. I. Beghin, Professeur emeritus, Instituut voor Tropische Geneeskunde, Antwerpen